Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej to instytucja z tradycjami, która w roku 2022 obchodzi jubileusz 145-lecia działalności jako jedna z najstarszych tego typu instytucji finansowych w Polsce. Tak długi okres trwania w zmieniającej się polskiej rzeczywistości jest dowodem na doświadczenie i wiarygodność instytucji.

Czy wiecie kim był Antoni Józef Mars i dlaczego jest ważną postacią dla Banku Spółdzielczego w Limanowej? 

⏳ W 1877 roku Antoni Józef Mars, właściciel dóbr starowiejskich, działacz społeczny i gospodarczy zasłużony dla Ziemi Limanowskiej, postanowił utworzyć w Limanowej pierwszą na tym terenie spółdzielnię kredytową, tzw. Towarzystwo Zaliczkowe. Tradycję tej instytucji kontynuuje do dziś Bank Spółdzielczy w Limanowej. 


⏳ Więcej o Józefie Antonim Marsie <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

 

Dwór Marsów to obecna siedziba Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej – czy wiesz dlaczego to ważne miejsce dla Banku Spółdzielczego w Limanowej?

⏳ W Limanowej pierwszą instytucją o charakterze spółdzielni kredytowej było Towarzystwo Zaliczkowe założone w roku 1877 przez Antoniego Józefa Marsa - działacza społecznego i gospodarczego, właściciela dworu, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. Bank Spółdzielczy w Limanowej kontynuuje tradycje Towarzystwa Zaliczkowego. 

⏳ Więcej o początkach spółdzielczości kredytowej w powiecie limanowskim <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

 


Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, podobnie jak wielu innych organizacji społecznych, była i jest wspierana Bank Spółdzielczy w Limanowej.

⏳ Działając na rzecz lokalnej społeczności, Bank Spółdzielczy w Limanowej jest jednym z największych sponsorów inicjatyw charytatywnych i społecznych  w regionie. Wspiera działalność fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, bibliotek, szkół i przedszkoli, a także Ochotniczych Straży Pożarnych. Część wypracowanych zysków Bank przeznacza na finansowanie imprez  o charakterze kulturalnym, oświatowym czy sportowym.  
 
⏳ Więcej o misji Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z albumu "Okruchy pamięci"
 


Czy wiesz, że budynek Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej powstał przeszło 30 lat temu? 

⏳ W roku 1988 rozpoczęto budowę nowej siedziby Banku Spółdzielczego przy limanowskim rynku. Projektantem budynku była Spółdzielnia Projektowa „Przyszłość” z Nowego Sącza. W stanie surowym wybudował go Nowosądecki Kombinat Budowlany (NKB), a wykończył Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztofa Głąba. Inwestycję tę realizowano w latach gwałtownej inflacji, która spowodowała, że w trakcie budowy jej koszt wzrósł dziesięciokrotnie. W roku 1991 zakończona została budowa nowej siedziby Banku przy limanowskim rynku.

⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z albumu "Okruchy pamięci"


 

W 1990 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej zatrudniał poniżej 20 osób. Czy wiesz ilu pracowników zatrudnia teraz ta instytucja? 

⏳ Bank Spółdzielczy w Limanowej zatrudnia obecnie 227 pracowników. Jest liderem wśród pracodawców w regionie, a swoje sukcesy tworzy na bazie pracy zespołowej, zapewniając obsługę bankową w 27 placówkach. Łącząc wiedzę i doświadczenie bankowcy pracują z prawdziwą pasją.
 
⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum BankuCzy wiesz, w którym roku założono Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej? 

⏳ Historia Banku Spółdzielczego w Limanowej sięga 1877 roku, gdy Antoni Józef Mars, właściciel dóbr starowiejskich, działacz społeczny i gospodarczy zasłużony dla Ziemi Limanowskiej, postanowił utworzyć w Limanowej pierwszą na tym terenie spółdzielnię kredytową, tzw. Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej. 
Zdjęcie .

⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie przedstawia poświadczony notarialnie dokument zawierający informacje o powstaniu Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej i pochodzi z Archiwum Państwowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

 


Kim była Maria Russocka i dlaczego ta postać związana jest z historią Banku Spółdzielczego w Limanowej?

⏳ Maria Russocka (pośrodku na fotografii) była współzałożycielką Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej (1894 rok).  W latach 1905 - 1938 była dyrektorką tej spółdzielni kredytowej, przyczyniając się - między innymi poprzez udzielanie dogodnych  kredytów - do umocnienia gospodarstw rolnych i rozwoju kultury gospodarowania. Pełniąc ważne funkcje w spółdzielczości Bankowej znajdowała jeszcze czas na działalność społeczną i patriotyczną. Po roku 1914 była założycielką i przewodniczącą limanowskiego Koła - powstałej w roku 1913 - Ligi Kobiet Polskich, która w Galicji działała jako Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego.

⏳ Więcej o Marii Zofii Russockiej <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
 Czy wiesz, że w maju 2022r. minęło 11 lat odkąd Bank zadebiutował na rynku Catalyst?

⏳ Ważnym wydarzeniem dla Banku Spółdzielczego w Limanowej był jego debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie obligacji na Rynku Catalyst miało miejsce w dniu 31 maja 2011 roku w siedzibie GPW. Warto zaznaczyć, że Bank Spółdzielczy w Limanowej zadebiutował emisją obligacji jako 14. bank z sektora.
 
⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum BankuCzy wiesz kiedy zorganizowana została pierwsza edycja loterii promocyjnej pod nazwą „Autolokata”?

⏳ Loteria promocyjna, pn. „AUTOLOKATA” cieszy się dużą popularnością i przeprowadzana jest z myślą o Klientach, w podziękowaniu za zaufanie i lojalność, jaką obdarzają nasz Bank. Jej pierwsza edycja zorganizowana została z okazji 130-lecia istnienia i działalności Banku w roku 2007. W ciągu 15 lat, od kiedy trwa loteria, rozdaliśmy 20 samochodów, a przeszło 1000 laureatów otrzymało nagrody o łącznej wartości powyżej 1 mln złotych. 

⏳ Więcej o Autolokacie <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum Banku Czy wiesz jaka jest rola Banku w krzewieniu polskiej kultury fizycznej?

⏳ „Prężność ruchu ćwiczebnego”, jak określano niegdyś ruch związany z rozwojem kultury fizycznej, popularyzowany był przez Bank już od samego początku działalności. 
Sięgając do kart historii, w Protokołach z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej, odnajdujemy zapisy o sukcesywnie przekazywanym wsparciu finansowym na rzecz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Limanowej. Jako ciekawostkę przedstawiamy odnalezione w zasobach Banku niepublikowane nigdzie dotąd zdjęcie, stanowiące pamiątkę poświęcenia sztandaru Sokolego, które świadczy o ścisłej współpracy obydwu Towarzystw. Fotografia pochodzi z 16 września 1923r. i została wykonana przed ówczesna siedzibą Towarzystwa Zaliczkowego. Działając na rzecz lokalnej społeczności, Bank Spółdzielczy w Limanowej nadal jest mocno zaangażowany w propagowanie aktywności fizycznej i część wypracowanych zysków przeznacza na finansowanie klubów, stowarzyszeń i inicjatyw sportowych w regionie.  

⏳ Więcej o misji Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum Banku 

 

Sto lat temu w Limanowej…
Tradycja godna przypomnienia 

⏳ Na kartach wydanego w roku 1917 zbioru reportaży Stefanii Bojarskiej znalazł się rozdział zatytułowany „Mądrze rządzony powiat”, a w nim obszerny  fragment poświęcony działalności instytucji kredytowej, z której wyrósł obecny Bank Spółdzielczy w Limanowej: Towarzystwu Zaliczkowemu i Ochrony Własności Ziemskiej.
Oto co przed stu pięciu laty pisała autorka wspomnianego reportażu: Będąc w Limanowej, zachodzę do nowej, bardzo porządnie pobudowanej siedziby tego Towarzystwa. (…) Było ono, ni mniej ni więcej jeno przysłowiową „deską ratunkową” dla tych, którzy zabrnąwszy w długi nie widzieli już przed sobą innego ratunku, jak sprzedaż gorąco umiłowanego kawałka ziemi lichwiarzowi, będącemu zresztą faktycznym właścicielem obdłużonego nadmiernie chłopskiego mienia.
W tak opłakanem położeniu będący chłop, z dokumentami za pazuchą szedł do Towarzystwa Zaliczkowego, do Biura Spółki Ochrony Ziemi i opowiadał tam swoje położenie, nieraz istotnie rozpaczliwe.
Słuchano go tam pilnie, pytano rozważnie, przeglądano papiery, wysyłano lustratora na miejsce dla zbadania istotnego stanu rzeczy i ostatecznie kończyło się na tem, że wyciągano lekkomyślnego, a nieraz nieporadnego gospodarza z długów, administrując jego mieniem, podczas, gdy on sam szedł nieraz w świat za zarobkiem.
Po jakimś czasie Spółka Ochrony Ziemi, potrąciwszy sobie skromnie obliczone koszty administracji, oczyszczony i lepiej zagospodarowany majątek zwracała gospodarzowi.
W wielu wypadkach kończyło się na udzieleniu pożyczki i na kontrolowaniu systemu gospodarczego włościanina, który przez czas pewien musiał gospodarzyć u siebie we wskazany przez Spółkę sposób.
Na drugą taką spółkę w Galicyi nie natknęłam się, a przecież byłaby ona tak potrzebna w tych powiatach, gdzie lichwa panoszy się jeszcze po wsiach, a takich okolic nie brak jeszcze(…) A na koniec autorka przytoczonych słów dodaje; Pamięć o błogosławionej, ratowniczej akcji Spółki Ochrony Ziemi włościańskiej na pewno długo przetrwa w tym powiecie. No i przetrwała.
 
⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie przedstawia okładkę książki, w której opublikowana została relacja o działalności Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowej.
 


Czy wiesz, że Franciszek Stefczyk gościł w Limanowej?

⏳ Niewiele osób wie, że dr Franciszek Stefczyk (1861-1924), twórca wiejskiej spółdzielczości kredytowej na ziemiach polskich, 17 lutego 1914 roku przybył z wizytą do Limanowej i w budynku ówczesnego starostwa, przy obecnej ulicy Matki Boskiej Bolesnej wygłosił referat o zasadach działalności Kas Raiffeisena.  Jak donosiła ówczesna prasa, w spotkaniu tym uczestniczyło 60 przedstawicieli kas typu Reiffeisena z terenu powiatu limanowskiego Bezpośrednimi spadkobiercami i kontynuatorami tej działalności są obecnie Banki Spółdzielcze. Nic więc dziwnego, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Limanowej znajduje się portret Franciszka Stefczyka namalowany w latach międzywojennych przez limanowskiego malarza – Franciszka Mrażka. 
W pół roku po pobycie w Limanowej, 17 sierpnia 1914 roku, w dzień po powołaniu przez Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie Legionów Polskich, mających stanowić zaczątek wojska polskiego, Franciszek Stefczyk ogłosił odezwę do wszystkich kas oszczędnościowo -pożyczkowych o pomoc w sfinansowaniu tej inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Dzięki środkom przekazanym przez spółdzielnie w ciągu następnych dziesięciu dni można było wyposażyć przeszło dwa tysiące legionistów.

⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>>​​​​​​​ 
📸 Zdjęcie przedstawia portret Franciszka Stefczyka i pochodzi z zasobów Banku Spółdzielczego w Limanowej
 


Czy wiesz kiedy w Limanowej powstały pierwsze Szkolne Kasy Oszczędności? 

⏳ Ta fotografia pochodzi z lat międzywojennych. Widzimy na nim grupę dzieci w strojach świadczących o tym, że przed laty brały udział w jakimś przedstawieniu. Obok tablica z napisem  SKO Limanowa. Jeśli uważniej przyjrzymy się fotografii pośród uczniów  dostrzeżemy ich nauczyciela. To Mieczysław Mordarski – senior (1888 -1959) znany jako animator życia muzycznego w Limanowej, miłośnik i propagator folkloru oraz pedagog, który ucząc muzyki, kształtował u swoich podopiecznych postawy patriotyczne oraz wiele cech przydatnych w życiu codziennym. 
Sądząc po wieku uczestników przedstawienia, musiało się ono odbyć w połowie lat trzydziestych. Wtedy właśnie idea Szkolnych Kas Oszczędności była w pełnym rozkwicie. Co prawda pierwsze formy szkolnego oszczędzania powstały już w kilka lat po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, jednak dopiero w roku 1925 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Grabski wydał okólnik, w którym wskazywał, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Jednym ze sposobów realizacji tego celu miało być tworzenie Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność w 1927 roku. Początek lat trzydziestych był w Polsce czasem, gdy aktywnie propagowano oszczędzanie wśród dzieci i młodzieży. Wyrażało się to często poprzez wręczanie książeczek SKO jako nagród w różnego rodzaju konkursach.
 Limanowskie Towarzystwo Zaliczkowe, właśnie na początku dziesięciolecia poprzedzającego II wojnę światową, wystąpiło do miejscowych szkół z propozycją uruchomienia Szkolnych Kas Oszczędności.
Mimo upływu czasu idea powiązania spółdzielczości bankowej ze Szkolnymi Kasami Oszczędności nie straciła nic ze swej aktualności. Dlatego też Bank Spółdzielczy w Limanowej, kontynuujący tradycje Towarzystwa Zaliczkowego, popularyzuje oszczędzanie w SKO.

​​​​​​​⏳ Więcej o początkach SKO  <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Fotografia pochodzi ze zbiorów Rodziny Mordarskich
 


Mieczysław Mordarski, senior – autorem piosenki o oszczędzaniu 

⏳ Trzeba przyznać, że oszczędzanie nie jest tematem popularnym wśród twórców piosenek. Tym ciekawsze jest to, że  taki właśnie utwór powstał w Limanowej w latach trzydziestych ubiegłego wieku. 
To SKO pożytek ten nam daje,
Gdy grosz do grosza składać będziem, to-
Ogromna suma z groszy tych powstanie
W SKO, w SKO, w SKO.

Gdy na książeczkę co dzień trochę wpłacisz
Choć sumę małą - znaczyć będzie to,
Że silną wolę masz, że się wzbogacisz
W SKO, w SKO, w SKO.


To  słowa dwóch zachowanych zwrotek wspomnianej piosenki. Reszty tekstu, niestety,  nie znamy. Nie zachowała się też do naszych czasów melodia piosenki. Wiemy tylko, że autorem zarówno tekstu i muzyki jest Mieczysław Mordarski – senior (1888 -1959) znany jako animator życia muzycznego w Limanowej, miłośnik i propagator folkloru oraz pedagog, który ucząc muzyki, kształtował u swoich podopiecznych postawy patriotyczne oraz  wiele cech przydatnych  w życiu codziennym. 
 
​​​​​​​⏳ Więcej o SKO  <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum Banku
 
 

Bank z edukacyjną misją

⏳ 13 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. SKO to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii i finansów. Współcześnie dzieci coraz szybciej stają się uczestnikami życia gospodarczego i już w wieku wczesnoszkolnym często dysponują własnymi pieniędzmi. Stąd rozwój kompetencji ekonomicznych u dzieci i młodzież ma coraz większe znaczenie i stanowi dla Banku kluczowe cele edukacyjne.
Jak sama nazwa wskazuje, Szkolne Kasy Oszczędności są formą edukacji w zakresie oszczędzania. Bank Spółdzielczy w Limanowej w ramach patronatu sprawowanego nad szkołami w zakresie SKO podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne, dzięki którym uczniowie są zapoznawani z elementami ekonomii, wdrażani w podstawowe produkty bankowe, oswajani z bankiem spółdzielczym jako lokalną instytucję finansową. W konsekwencji służy to nabyciu przez młodych ludzi wielu pożądanych umiejętności, takich jak: oszczędność, gospodarność, wspólnotowe działanie, a co najważniejsze - przedsiębiorczość.
 
​​​​​​​⏳ Więcej o SKO  <<kliknij i dowiedz się więcej>> 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum BankuHistoria Banku … to również historia o wrażliwości

⏳ Ideą stanowiąca genezę powstania Banku Spółdzielczego w Limanowej jest ruch społeczny przeciw wyzyskowi ekonomicznemu i lichwie, służący wsparciu i rozwoju lokalnego środowiska i najuboższych warstw społecznych. Stąd też 145-letnia historia Banku, to nie tylko historia instytucji, ale historia o wrażliwości, pomocy i współdziałaniu. Już założyciele Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej dostrzegali pozaekonomiczną sferę działalności. Maksymalizacja zysku nigdy nie była celem nadrzędnym działalności, a jedynie środkiem do realizacji wskazanego wcześniej celu nadrzędnego, tj. misji społecznej -  polegającej na wspieraniu i rozwoju lokalnej społeczności – którą Bank realizuje do dziś. Jako ciekawostkę historyczną prezentujemy fragment Protokołu z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowej z 12 lutego 1927 roku, gdzie znajdujemy zapis o podziale „czystego zysku” między innymi na: datki na Kościół w Limanowej, Ognisko Sierot, Towarzystwo Rolnicze w Limanowej, Towarzystwo „Sokół”, Straż Pożarną.
 
⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>>​​​​​​​ 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum BankuCzy wiesz, że obecny Prezes Zarządu Banku Adam Dudek związany jest z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej od 50 lat ?

⏳ Adam Dudek pracę w Banku Spółdzielczym w Limanowej rozpoczął w 1972r. i od pięćdziesięciu lat kształtuje obraz bankowości spółdzielczej i wspiera limanowski Bank swoim doświadczeniem i wiedzą. Od 1978 do dnia obecnego nieprzerwanie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Banku. Z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziomie merytorycznym realizuje zadania wynikające z zakresu działania bankowości spółdzielczej. Przyczynił się do wybudowania w latach 1988-1991 siedziby Centrali Banku i jej modernizacji w roku 2005. Rozwijał jednocześnie sieć placówek Banku oraz nowoczesne narzędzia obsługi klientów: karty bankomatowe, bankomaty, dostęp internetowy do rachunku bankowego. Pod jego kierownictwem Bank Spółdzielczy w  Limanowej z mało znaczącego banku, stał się sprawnie zarządzaną instytucją finansową, która obecnie zajmuje czołowe miejsce wśród  banków spółdzielczych działających w Polsce.  
 
⏳ Wysłuchaj wywiadu z Prezesem Adamem Dudkiem <<kliknij i dowiedz się więcej>>​​​​​​​ 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum Banku


W 1977 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej obchodził 100-lecie działalności.

⏳ Z tej okazji wydano medal pamiątkowy i przygotowano okolicznościowy proporczyk, a Wojewódzka Rada Narodowa w Nowym Sączu nadała Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego. Odznaczenia otrzymało także wielu pracowników i działaczy. 28 maja odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Członków, podczas którego świętowano jubileusz wspólnie z wieloma zaproszonymi gośćmi. 
 
​​​​​​​⏳ Więcej o Historii Banku <<kliknij i dowiedz się więcej>>​​​​​​​ 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum Banku
 


Czy wiesz od kiedy ukazuje się Kurier Finansowy Banku Spółdzielczego w Limanowej? 

⏳ W roku 2010 Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej postanawia wydawać własny, rozprowadzany nieodpłatnie kwartalnik zatytułowany „Kurier Finansowy. Obecnie czasopismo wydawane jest raz w roku i dostępne zarówno w placówkach Banku, jak również w wersji online. 
​​​​​​​


​​​​​​​⏳ Więcej o Kurierze Finansowym <<kliknij i dowiedz się więcej>>​​​​​​​ 
📸 Zdjęcie pochodzi z archiwum Banku