Zaloguj się

Kredyty

Na finansowanie
bieżących potrzeb

Weź kredyt obrotowy odnawialny, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy.
Kredyt udzielany jest na okres 2 lat. Spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia go o dokonaną spłatę.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które nie mogą liczyć na regularne wpływy od kontrahentów, a własne zobowiązania chciałyby realizować w odroczonym terminie.
 

Kredyt udzielany jest na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta
 • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego
 
Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta.
Kredyt rewolwingowy może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny.

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności Firmy

efektywne zarządzanie

spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać nawet wiele razy w ramach przyznanej kwoty kredytu

dogodny system spłat

oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności

komfort

możliwość samodzielnego regulowania należności

bankowość elektroniczna

bieżąca informacja i kontrola kosztów obsługi zadłużenia

automatyczne odnowienie

możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres

Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

 
 • finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością firmy
 • skuteczną poprawę płynności finansowej firmy
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu - spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
 • kwotę kredytu – ustalaną indywidualnie
 • długi okres kredytowania – kredyt udzielany jest na okres 24 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużenia umowy na kolejne 24- miesięczne okresy
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres kredytowania (dotyczy kredytów z jednorazową spłatą na koniec okresu kredytowania)
 • indywidualnie ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu

Jak otrzymać kredyt?

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Rolników
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Rolników
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

 
 

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście