Zaloguj się

Kredyty

Na finansowanie
bieżących potrzeb

Weź kredyt obrotowy odnawialny, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy.
Kredyt udzielany jest na okres 2 lat. Spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia go o dokonaną spłatę.
Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które nie mogą liczyć na regularne wpływy od kontrahentów, a własne zobowiązania chciałyby realizować
w odroczonym terminie.
Kredyt udzielany jest na finansowanie:

1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją,
    sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności
    z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych

2) podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta

3) spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego
Dlaczego warto?

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności Firmy

efektywne zarządzanie

spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać nawet wiele razy w ramach przyznanej kwoty kredytu

dogodny system spłat

oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności

komfort

możliwość samodzielnego regulowania należności

bankowość elektroniczna

bieżąca informacja i kontrola kosztów obsługi zadłużenia

automatyczne odnowienie

możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • cel kredytu - finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością firmy
 • skuteczna poprawa płynności finansowej firmy
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • odnowienie kredytu - kredyt udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres
 • zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • kwota kredytu - określana w każdym przypadku indywidualnie - zależy od potrzeb Kredytobiorcy i jego zdolności kredytowej
 • każda spłata części lub całości zadłużenia powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę dając możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu

Jak otrzymać kredyt rewolwingowy?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Rolników
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Rolników
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście