Zaloguj się

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Banku mogą składać pisemne oferty aplikacyjne osobiście w Sekretariacie Banku lub Zespole Kadrowo-Płacowym Banku, albo w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

 
  • Bank prowadzi zbiór ofert aplikacyjnych, tworzony na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej rozporządzeniem RODO oraz przepisami prawa pracy.
  • Do zbioru włączane są oferty aplikacyjne, spełniające wymogi rozporządzenia RODO.
  • Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia RODO oraz Kodeksu pracy.
„Przykładowy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych” (pobierz plik pdf)
  • Zasady przetwarzania danych osobowych, udostępnianych przez osoby składające dokumenty aplikacyjne do Banku Spółdzielczego w Limanowej, zawiera:
„Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy” (pobierz plik pdf)
  • Bank zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.