Zaloguj się
 • Bank prowadzi zbiór ofert aplikacyjnych, tworzony na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej rozporządzeniem RODO oraz przepisami prawa pracy.
 • Do zbioru włączane są wyłącznie oferty aplikacyjne, spełniające wymogi rozporządzenia RODO.
   

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Banku mogą składać pisemne oferty aplikacyjne osobiście w Sekretariacie Banku lub Zespole Kadrowo-Płacowym Banku, albo w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 

 • Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  Przykładowy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
   
 • Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia RODO oraz Kodeksu pracy.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych, udostępnianych przez osoby składające dokumenty aplikacyjne do Banku Spółdzielczego w Limanowej, zawiera:
„Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy” (pobierz plik pdf)
 • Bank zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.