Zaloguj się
Oszczędzasz w SKO ? Weź udział w naszym konkursie i zdobywaj atrakcyjne nagrody! Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych oszczędzających pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

 • dla szkół,
 • dla uczniów – uczestników SKO.
Zyski z konta standardKonto

Celem konkursu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej, w tym szczególnie:

 • propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki,
 • propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banku Spółdzielczego w Limanowej, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu,
 • rozwijanie i uzupełnianie działań związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową,
 • propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań,
 • tworzenie i pogłębianie więzi uczniów z Bankiem, jak również rozwój umiejętności artystycznych.  

Jeśli oszczędzasz w SKO:

Wykonaj komiks o oszczędzaniu w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej i wygraj: smartwatch Xiaomi

Zbieraj pieczątki "świnki" a otrzymasz nagrodą gwarantowaną:
 • I książeczka - kubek z grafiką SKO
 • II książeczka - paletki
 • III książeczka - torba sportowa nerka
 • X książeczka - power bank