Zaloguj się
Oszczędzasz w SKO? Weź udział w naszym konkursie "Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej" i zdobywaj atrakcyjne nagrody!

Konkurs "Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej"

 • skierowany jest do szkół podstawowych oszczędzających pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.
 • jego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku.
Zyski z konta standardKonto

Celem konkursu

jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej, w tym szczególnie:
 • propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów szkół podstawowych,
 • upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki,
 • propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banku Spółdzielczego w Limanowej, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu,
 • rozwijanie i uzupełnianie działań związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową,
 • propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań,
 • tworzenie i pogłębianie więzi uczniów z Bankiem, jak również rozwój umiejętności artystycznych.

Jeśli oszczędzasz w SKO:

Zbieraj pieczątki "świnki" a otrzymasz nagrodą gwarantowaną, tj.:
 • za I książeczkę - pudełko śniadaniowe
 • za II książeczkę - worek sportowy
 • za III książeczkę - bidon
 • za IV książeczkę - skakankę

Dodatkowo, oprócz nagrody gwarantowanej, możesz wygrać słuchawki JBL (klasy 1-4) lub opaskę sportową Smartband (klasy 5-8). Zobacz co trzeba zrobić:


Wystarczy wziąć udział w konkursie:
 • pod hasłem „Lokalnie, mobilnie, zawsze z Tobą – Bank blisko Ciebie”, w którym uczniowie mają wymyśleć hasło reklamowe dotyczące mobilnych usług w Banku Spółdzielczym w Limanowej i przedstawić je w formie obrazkowej, wykonując jedną z prac: plakat, tablicę reklamową, baner lub ulotkę (klasy 1-4)
 • pod hasłem „Wszystko w jednym miejscu: lokalnie, mobilnie, zawsze z Tobą!”, w którym zadaniem jest przygotować kampanię reklamową dotyczącą mobilnych usług i produktów, które oferuje Bank Spółdzielczy w Limanowej i przedstawić ją w formie krótkiego filmiku lub prezentacji promującej te usługi (klasy 5-8).

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie Konkursu - REGULAMIN