Zaloguj się

Wygodny i bezpieczny sposób
dostępu do gotówki!

Karta Visa Niespersonalizowana to szeroki wachlarz
nowoczesnych rozwiązań i jeszcze większe bezpieczeństwo transakcji!
Dzięki karcie Visa Niespersonalizowana uzyskasz stały dostęp do swoich pieniędzy na rachunku oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych.

Karta niespersonalizowana to karta bez imienia i nazwiska Użytkownika, która jest wydawana „od ręki".

Po upływie ważności (max.12 miesięcy) karta niespersonalizowana wznawiana jest jako imienna karta VISA Classic Debetowa.
 

Sprawdź co zyskujesz


Wydawane od ręki

Karty niespersonalizowane wraz z numerem PIN wydawane są w Placówce Banku „od ręki” w momencie otwarcia rachunku.

Bezpieczeństwo

każda transakcja dokonywana z użyciem karty jest potwierdzana numerem PIN

Oszczędność

brak prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych w kraju i za granicą

Okres ważności

Okres ważności karty niespersonalizowanej wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania i kończy się w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na jej awersie.

Karta VISA Niespersonalizowana zapewnia natychmiastowy dostęp do środków na rachunku, bez konieczności czekania na imienną kartę VISA.

dostęp do środków na rachunku bez konieczności wizyty w placówce Banku

łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci darmowych bankomatów Grupy BPS, SGB i Planet Cash

płatności internetowe z użyciem karty - bezpieczeństwo dzięki usłudze 3D Secure

możliwość sprawdzenia w bankomatach aktualnego stanu wolnych środków na rachunku

możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

brak opłat za wydanie i wznowienie karty

okres ważności karty 12 miesięcy

Jak otrzymać kartę?


Karta VISA Niespersonalizowana wraz z kodem PIN wydawana
jest w placówce Banku z chwilą podpisania wniosku o wydanie karty.

Aktywacji karty dokonać można :
  • za pośrednictwem Infolinii Banku BPS  pod numerem +48 86 215 50 00;
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • w placówce Banku.

Przydatne dokumenty


Bezpieczeństwo


Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu 86 215 50 00 – czynny całą dobę !
2

telefonicznie pod ogólnym numerem

telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

 w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście