Zaloguj się

Nasz Bank zapewni Szkole:

 
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego SKO Uczniów, SKO Szkoły, SKO Rady Rodziców,
  • zaopatrzenie w książeczki oszczędnościowe, karty ewidencji oraz plakaty,
  • pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, quizów itp.,
  • upominki okazjonalne dla wytrwałych w oszczędzaniu uczniów,
  • nagrodę dla Opiekuna za czynności związane z prowadzeniem SKO,
  • dostęp do atrakcyjnych usług bankowych dla Szkół, Rad Rodziców oraz nauczycieli.

Na każdym etapie otwierania i prowadzenia rachunku SKO, oferujemy Państwu pomoc i konsultacje z pracownikami naszego Banku.