Zaloguj się

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

 
Zakłady ubezpieczeń na życie /Dział I/
1.
AEGON TU na ŻYCIE S.A.
2. TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
3. TUnŻ Cardif Polska S.A.
4. COMPENSA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
5. CA Życie TU S.A.
6. STUnŻ ERGO HESTIA SA
7. TU na ŻYCIE EUROPA SA
8. GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
9. TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.
10. NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A.
11. OPEN LIFE TU Życie S.A.
12. PKO Życie TU S.A.
13. POCZTOWE TUnŻ S.A.
14. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
/Oddział zakładu ubezpieczeń PREVOIR - VIE GROUPE PREVOIR S.A., Francja/
15. PRUDENTIAL International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
/Oddział zakładu ubezpieczeń PRUDENTIAL International Assurance plc, Irlandia
16. PZU ŻYCIE SA
17. SALTUS TU Życie SA
18. SANTANDER ALLIANZ TU na ŻYCIE S.A.
19. SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A.
20. SOGECAP S.A. Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń SOGECAP, Francja
21. Squarelife Insurance AG
22. UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
23. UNUM Życie TUiR S.A.
24. TUnŻ WARTA S.A.
25. VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
 
 
Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych/Dział II/
1. AEGON UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
/Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ ZRT (SPÓŁKA AKCYJNA) Z SIEDZIBĄ W BUDAPESZCIE, Węgry /
2.  AGRO Ubezpieczenia TUW
3. TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
4. ”BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
/Oddział zakładu ubezpieczeń "BALCIA INSURANCE" SE, Łotwa/
5. CHUBB European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
/Oddział zakładu ubezpieczeń CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Francja /
6. COFACE S.A. Oddział w Polsce
/COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, Oddział zakładu ubezpieczeń COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) S.A./
7. COLONNADE Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce
/Oddział zakładu ubezpieczeń COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA), Luksemburg/
8. COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
9. CREDIT AGRICOLE TU S.A.
10. TUW-CUPRUM
11. STU ERGO HESTIA SA
12. TU EULER HERMES S.A.
13. TU EUROPA S.A.
14. Fortegra Europe Insurance Company Limited
15. GENERALI T.U. S.A.
16. TU INTER POLSKA S.A.
17. INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
18. KUKE S.A.
19. LINK4 TU S.A.
20. NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A.
21. PARTNER TUiR S.A.
22. PKO TU
23. PZU S.A.
24. SALTUS TUW
25. SANTANDER AVIVA TU S.A.
26. SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
27. SOGESSUR Societe Anonyme Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń SOGESSUR Societe Anonyme, Francja
28. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
29. UNIQA TU S.A.
30. TUiR WARTA S.A.
31. TUW Polski Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
32. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
33. WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group
 
 
Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.
  1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
  2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku ubezpieczeń majątkowych:
  1. maksymalna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa ubezpieczanego mienia, będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu;
  2. ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować istotne ryzyka, jakie mogą wystąpić w czasie użytkowania rzeczy ruchomej lub nieruchomości (np. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku), chorób i upadków (dotyczy zwierząt), dewastacji, katastrofy budowlanej, ubezpieczenia casco (dotyczy: pojazdów, maszyn i urządzeń w ruchu z własnym napędem i bez własnego napędu, pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej). Ocena istotności ryzyka zależy od rodzaju ubezpieczanego mienia oraz miejsca jego przechowywania;