Zaloguj się

Program Rodzina 800+

Rządowy Program „Rodzina 800+” to systemowe wsparcie polskich rodzin.
Od 1 lipca 2019 r. program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800 zł.
"Rodzina 800+" to rządowy program z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 800 złotych. Świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800 zł.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. 
  • Wypłaty świadczeń w nowej wysokości są realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl 
Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 800+”.

Ważne!
Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r., wnioski można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków Rodzina 800+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet. 

Dla kogo?


Odbiorcami świadczeń w ramach programu są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (biologicznego lub adoptowanego). Dodatkowe wsparcie w wysokości 800 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie wniosku – wówczas świadczenie 800+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.

Jak złożyć wniosek?

 

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków Rodzina 800+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.
Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.Zobacz, jak złożyć wniosek 800+ w kilku prostych krokach:

    
KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”.
Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
KROK 2   
Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musimy potwierdzić.
KROK 3
Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile.
KROK 4
Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Rodzina 800+"KROK 5
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane. 
Pamiętaj: do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.)
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.


KROK 6
Po wysłaniu wniosku pojawi się okno zawierające dokumenty pdf, tj. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz Wniosek. Dokumenty można zapisać na dysku lub innym nośniku informacji lub wydrukować. UWAGA! W związku z koniecznością usuwania danych wprowadzonych we wniosku z systemów bankowych jest to ostatnie miejsce, kiedy możesz zachować wypełniony formularz. W momencie zamknięte okna, dokument nie będzie już dostępny. 

Po wysłaniu wniosku, na Twój adres e-mail (wskazany we wniosku) zostanie przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPP/UPO). Może to potrwać od kilku godzin do kliku dni (w wyjątkowych przypadkach). UPP/UPO jest potwierdzeniem skutecznego złożenia prze Ciebie wniosku o świadczenie wychowawcze.

Warto wiedzieć:

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku, który zostaje przekazany do ZUS.
  • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do ZUS.           

Bezpieczeństwo


Wniosek Rodzina 800+ dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet.

Pamiętaj:

  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 800+.
  • Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Najczęściej zadawane pytania
 

Zobacz: Pytania i odpowiedzi 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście