Zaloguj się

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to element systemu emerytalnego, który ma zachęcić pracowników do gromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę.
Część pensji każdego pracownika, wraz z dopłatą od pracodawcy i państwa, ma być gromadzona na indywidualnym koncie. Pieniądze na PPK są prywatne, więc można je dziedziczyć, ale wypłata, zwolniona z podatku dochodowego, możliwa jest dopiero po osiągnięciu 60. roku życia.

Warto wiedzieć


Publiczny system emerytalny gwarantuje pracującym emeryturę, jednak starzenie się społeczeństwa spowoduje, że świadczenia te nie będą wysokie. Problem niskich emerytur dotyczy zwłaszcza osób, które mają obecnie poniżej 40 lat i nie zgromadziły kapitału początkowego w ZUS. Oszczędności z PPK mogą stanowić uzupełnienie emerytury – zgromadzony kapitał na pracowniczym rachunku PPK sprawi, że przyszli emeryci będą zamożniejsi.


Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne i bardzo opłacalne

Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tylko tyle, ile odłożyliśmy. Znacznie korzystniej jest w PPK. W uproszczeniu: praktycznie do każdej złotówki odłożonej przez pracownika drugą co miesiąc dokłada pracodawca, a państwo dodaje wpłatę powitalną i dopłatę roczną. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim rachunku PPK gromadzi wyższą kwotę niż gdyby oszczędzał sam i jego oszczędności są profesjonalnie inwestowane.

 

Z udziału w PPK można zrezygnować

Pracodawca wdrażając PPK ma obowiązek zapisania do programu każdego pracownika w swojej firmie, który nie ukończył 55 roku życia. Warto jednak zaznaczyć, że uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Pracownik może w dowolnej chwili zrezygnować z gromadzenia dodatkowych środków. Wystarczy, że złoży odpowiednią deklarację. Rachunek pracownika w PPK jest w pełni prywatny, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

Pracownik

Parcodawca

Państwo

Największa część składki jest wpłacana przez samego pracownika i stanowi minimum 2% jego wynagrodzenia brutto. Pracownik może jednak dobrowolnie zwiększyć ilość środków przeznaczonych na PPK. W przypadku pracodawcy, obowiązkowa wpłata to 1,5% miesięcznie. Można ją jednak dobrowolnie zwiększyć. Wysokość wpłaty liczona jest od wynagrodzenia brutto pracownika. Jeśli zaś chodzi o Skarb Państwa, to przekazywane kwoty finansowane są z Funduszu Pracy. Każda osoba, która zdecyduje się na oszczędzanie w ramach PPK, otrzyma od państwa jednorazową wpłatę 250 zł na początek oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł.
 
Wpłata Wpłata podstawowa
(obowiązkowa)
Wpłata dodatkowa
(dobrowolna)
Pracownik 2% do 2%
Pracodawca  1,5% do 2,5%
Państwo 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
    240 zł dopłaty rocznej (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane etapami

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób - od lipca 2019 r.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób - od stycznia 2020 r.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób - od lipca 2020 r.

Pozostali Pracodawcy - od stycznia 2021 r.

Zgodnie z ustawą o PPK małe firmy (zatrudniające poniżej 20 pracowników) do 23 kwietnia 2021 roku muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK. Zachęcamy do skorzystania z oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych, tworzonych i zarządzanych przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zyski z konta standardKonto

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

jest częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zrzeszającej 326 Banków Spółdzielczych. Ma wieloletnie doświadczenie i sukcesy osiągnięte w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz podczas wdrażania Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Towarzystwo przygotowało ofertę w taki sposób, aby była ona bezpłatna dla pracodawcy, niezależnie od ilości osób, które zdecydują się na przystąpienie do PPK. 

 

Dlaczego warto współpracować przy wdrożeniu i obsłudze PPK z BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
 • Jako jedyni na rynku nie pobierają opłaty za zarządzanie w PPK aż do końca 2022 roku!
 • Dają możliwość przetestowania instytucji jako operatora PPK,
 • Po okresie promocyjnym, pobierają jedną z niższych opłat za zarządzanie na rynku, które będą rozpoczynać się już od 0,3 % w skali roku,
 • Udzielają bezpłatnej pomoc we wdrożeniu i obsłudze PPK,
 • Do każdego podmiotu zostanie przyporządkowany indywidualny ekspert ds. PPK.

   

Wypełnij wniosek online


W celu zawarcia Umowy o Zarządzanie PPK z BPS TFI należy wypełnić prosty wniosek internetowy. Proces podpisywania umowy w pełni przebiega on-line i jest bardzo prosty. Na podstawie przesłanego wniosku w ciągu 5 dni roboczych zostanie wygenerowana Umowa o zarządzanie PPK. Podpisana w wersji elektronicznej Umowa o zarządzanie zostanie przesłana na wskazane adresy e-mail osób, które będą obsługiwać program po stronie pracodawcy.

Wypełnij wniosek online i wprowadź w swojej firmie PPK!

 • Kliknij w link https://umowyppk.bpstfi.pl/?partnercode=BPS46382488
 • Wpisz numer NIP, REGON lub KRS oraz zaznacz odpowiedź NIE przy pytaniu o umowę papierową;
 • Pobierz i sprawdź dane firmy oraz uzupełnij nazwę sądu rejestracji oraz numer wydziału;
 • Uzupełnij dane administratorów – czyli osoby, które będą zajmować się PPK po stronie pracodawcy oraz dane osób kontaktowych
 • Uzupełnij dane osób, które mają upoważnienie do podpisania umów w imieniu pracodawcy oraz załączyć dokument potwierdzający to umocowanie;
 • Wyślij wniosek.
Zyski z konta standardKonto

Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście