Zaloguj się
Teraz zdalnie potwierdzisz tożsamość w komercyjnych i publicznych usługach online.
Skorzystanie z mojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu
Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin.
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca.
Od 1 kwietnia 2022r. można składać elektronicznie wniosek o świadczenie żłobkowe. To 400 złotych wsparcia za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Miesięczne wsparcie kierowane jest na dziecko które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.
Jeśli posiadasz telefon komórkowy na kartę oraz korzystasz w naszym Banku z Systemu Bankowości Internetowej doładuj swój telefon nie wychodząc z domu.
Dzięki telefonicznej usłudze na hasło zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat