Zaloguj się

Jeśli potrzebujesz środków na finansowanie
inwestycji budowlanych!

Odważne inwestycje wymagają specjalnego wsparcia.
Kredyt deweloperski przeznaczony jest na finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych pod wynajem, dzierżawę lub na sprzedaż, podmiotom gospodarczym i deweloperom o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej posiadającym, co najmniej 2 letnie doświadczenie w bezpośredniej realizacji budowlanych zadań inwestycyjnych oraz spółkom celowym utworzonym przez takie podmioty.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z:
•    budową/rozbudową/nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych
•    zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych
które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu

Przedmiotem kredytowania mogą być nieruchomości mieszkalne tj. budynki wielorodzinne mieszkaniowe, osiedla budynków wielorodzinnych, budynki apartamentowe
i rezydencje oraz osiedla domów jednorodzinnych i segmentów  (w tym budowa garaży podziemnych i/lub nadziemnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną), w których mogą znajdować się powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane. Projekt może dotyczyć jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym  czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną.

Kredytowanie przedsięwzięcia deweloperskiego dzieli się na:
  • etap budowy - podczas którego realizowana jest inwestycja do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, etap ten nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy
  • etap sprzedaży - podczas którego realizowane są założenia wcześniej przyjętej i zaakceptowanej przez bank koncepcji marketingowej, etap ten nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy

Parametry kredytu

  • kredyt udzielany jest na okres do 5 lat
  • karencja w spłacie odsetek kredytu do 2 lat
  • karencja w spłacie kapitału ustalana jest indywidualnie do każdego przedsięwzięcia
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji
  • minimalna kwota kredytu wynosi 100.000 PLN.
Dlaczego warto?

bezpieczeństwo

gwarantuje bezpieczeństwo
środków dla finansujących
inwestycję deweloperską

kontrola

daje ścisłą kontrolę
wydatkowanych środków
pieniężnych

elastyczność

możliwość karencji
w spłacie kapitału
i odsetek

wygoda

elastyczne i indywidualne
podejście do każdego
Klienta

rachunek powierniczy

otwarcie i prowadzenie
w Banku rachunków
powierniczych

dogodny sposób spłaty

spłata zadłużenia
w zależności od celu
kredytowania
i preferencji kredytobiorcy

Jak otrzymać Kredyt
Deweloperski?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku.
Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków
i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście