Zaloguj się

Kredyty

Karta płatnicza dla firm
i instytucji

Karta Visa Business Debetowa dobrze się sprawdza przy codziennych płatnościach dokonywanych zazwyczaj przez
Klientów prowadzących działalność gospodarczą – jest ponadto wystarczająco elastyczna, by za jej pomocą opłacać nawet transakcje o dużej skali.
Karta VISA Business Debetowa z mikroprocesorem to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta VISA Business Debetowa umożliwia dokonywanie w kraju
i za granicą transakcji:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
Okres ważności karty – 5 lat

Maksymalne możliwe limity transakcji dokonywanych za pomocą karty -  do wysokości środków na rachunku Klienta, ale nie więcej niż:            
  • limit gotówkowy - dla wypłat w bankomatach - 30 000 zł dziennie
  • limit globalny - dla płatności gotówkowych i bezgotówkowych - 50 000 zł dziennie

 

Sprawdź co zyskujesz

wygoda

karta zapewnia stały i szybki
dostęp do pieniędzy
zgromadzonych na koncie

bezpieczeństwo

pozwala dokonać zapłaty
za towary i usługi bez konieczności
noszenia przy sobie gotówki

oszczędność

stały dostęp do środków
na rachunku, bez konieczności
wizyty w Banku 

elastyczność

możliwość dokonywania
transakcji w Internecie

limity

możliwość ustanowienia
indywidualnych limitów
transakcyjnych do karty

komfort

do rachunku może
być wydana dowolna
liczba kart dla pracowników

Jak otrzymać kartę?


W celu skorzystania z oferty wystarczy w dowolnej placówce Banku złożyć wniosek wniosku o wydanie karty Visa Business Debetowa.

Po złożeniu wniosku w terminie do dwóch tygodni na adres korespondencyjny
otrzymają Państwo nieaktywną kartę i w odrębnej przesyłce numer PIN.
Aktywacji karty dokonać można :
  • za pośrednictwem Infolinii Banku BPS  pod numerem +48 86 215 50 00;
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • w placówce Banku

Przydatne dokumenty


Bezpieczeństwo


Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu 86 215 50 00 – czynny całą dobę NOWOŚĆ!
2

telefonicznie pod ogólnym numerem

telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

 w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście