Zaloguj się

Kredyty

 • udzielany rolnikom indywidualnym prowadzącym działalność rolniczą
 • na zakup nawozów, pasz, zwierząt, nasion lub drobnych remontów budynków gospodarczych
Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.
 • więcej możliwości
 • finansowanie bieżące
 • efektywne zarządzanie
 • oszczędność
Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.
 • lepsza sytuacja finansowa
 • finansowanie bieżące
 • efektywne zarządzanie
 • oszczędność
Inwestuj i rozwijaj swoją firmę korzystając z dotacji Funduszy Europejskich.
 • doskonałe uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy
 • możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych
  i odsetkowych
 • elastyczne formy spłaty kredyt
Przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne.
 • optymalne planowanie inwestycji
 • długi okres kredytowania
 • szeroki zakres finansowanych przedsięwzięć
Kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia.
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • zachowanie płynności finansowej
Kredyt inwestycyjny przeznaczony dla Klientów, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.
 • możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji do zrealizowanej inwestycji
 • elastyczne podejście Banku w ocenie projektu inwestycyjnego
 • długi okres kredytowania
Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością.
 • na dowolny cel
 • wygodny sposób dostępu do kapitału
 • długi okres kredytowania do 10 lat
Na przedsięwzięcia w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa oraz działach specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów.
 • atrakcyjnie niskie oprocentowanie z dopłaty ARiMR
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • szeroka gama produktów rozwoju rolnictwa
Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.
 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększenie płynności finansowej firmy
W związku z obecną sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19, Bank deklaruje wsparcie kredytobiorców.      
 • odroczenia w spłacie kredytu, nawet do 6 miesięcy,
 • oferta dotyczy kredytów inwestycyjnych, preferencyjnych, pomostowych, technologicznych, kredytowej linii hipotecznej oraz kredytów o charakterze obrotowym.       
Dzięki tej pomocy przedsiębiorcy mają możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu, poprzez uzyskanie tańszego finansowania przeznaczonego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych, czyli finansujących bieżącą działalność firmy – nowych i już zaciągniętych,
 • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu,
 • Wsparcie z Funduszu dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie pomniejsza rat kapitałowych,
 • Dopłaty dotyczą: kredytów obrotowych nieodnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym i kredytów rewolwingowych,

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat