Zaloguj się

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
- na dobrych warunkach, na dowolny cel!

Długoterminowy kredyt dopasowany
do Twoich potrzeb i możliwości.
Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który udzielany jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Kredytobiorcy.
Zyski z konta standardKonto

Zyskaj więcej z kredytem hipotecznym:

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazane przez Kredytobiorcę rachunek
 • bogata oferta - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby
 • zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • indywidualna pomoc Doradcy

 

Weź kredyt w naszym Banku i wygraj 5 000 zł!


Zapraszamy do wyjątkowej promocji! Każdy klient indywidualny, który weźmie kredyt w naszym Banku może wygrać 5 000 zł!
 • Loterią objęte są kredyty udzielone między 2 sierpnia a 9 listopada 2021 r.
 • Podpisując umowę zapytaj o specjalny kupon, który umożliwi rejestrację w loterii.
 • Grać możesz po zarejestrowaniu się na stronie www.logiczne.mojbank.pl
 • Losowania odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku między 1 września a 9 listopada 2021 r.
 • Jeden uczestnik wygrywa tylko raz – oznacza to, że po zarejestrowaniu w loterii możesz grać wielokrotnie, dopóki nie wygrasz.
Sprawdź szczegóły
Weź kredyt w naszym Banku i wygraj 5 000 zł!

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - warto skorzystać:

indywidualna pomoc doradcy

karencja w spłacie kapitału - nawet do 6 miesięcy

możliwość dopasowania wysokości raty i terminu spłaty

możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,28%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 116 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,71 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 4,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,50 p.p.). Kredyt spłacany w 116 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 115 rat po 1 075,08 PLN i jedna rata 1 083,77 PLN. Całkowity koszt kredytu 26 717,97 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 24 717,97 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 126 717,97 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na 29 marca 2021 r.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście