Zaloguj się

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
- na dobrych warunkach, na dowolny cel!

Długoterminowy kredyt dopasowany
do Twoich potrzeb i możliwości.
Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który udzielany jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Kredytobiorcy.
Zyski z konta standardKonto

Zyskaj więcej z kredytem hipotecznym:

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazane przez Kredytobiorcę rachunek
 • bogata oferta - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby
 • zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • indywidualna pomoc Doradcy

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - warto skorzystać:

indywidualna pomoc doradcy

karencja w spłacie kapitału - nawet do 6 miesięcy

możliwość dopasowania wysokości raty i terminu spłaty

możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów

Loteria Spłacamy Twój Kredyt


Tylko teraz masz szansę wygrać w Loterii Spłacamy Twój Kredyt 
Weź kredyt w naszym banku i wygraj!


 

Jak odbierzesz nagrody w LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT?

 
 Weź kredyt w naszym Banku od 1 marca a 30 listopada 2024 r.  
Od doradcy odbierz voucher z unikatowym numerem ID i zarejestruj go. Wejdź na stronę www.loteria.mojbank.pl i postępuj zgodnie z instrukcją na voucherze.  
Co miesiąc masz szansę na wygranie spłaty kredytu do 10 000 zł oraz bierzesz udział w losowaniu nagrody głównej - samochodu osobowego!
  

Regulamin Loterii Spłacamy Twój Kredyt 

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego dla oprocentowania zmiennego

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania [RRSO] wynosi 12,66 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 155 000 zł (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 11,45 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 6,95 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 4,50 p.p. Kredyt spłacany w 116 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 119 rat po 2 176,33 zł i jedna rata 2 175,28 zł. Całkowity koszt kredytu 109 477,55 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 106 158,55 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 100 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych [PCC]: 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 264 477,55 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego dla oprocentowania okresowo – stałego

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania [RRSO] wynosi 12,66 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 155 000 zł (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości;  oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 11,45 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,45 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 6,95 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 4,50 p.p. Kredyt spłacany w 120 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 119 rat po 2 176,33 zł i 1 rata po 2 175,28 zł. Całkowity koszt kredytu 109 477,55 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 106 158,55 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 100 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych [PCC]: 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 264 477,55 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście