Zaloguj się

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
- na dobrych warunkach, na dowolny cel!

Długoterminowy kredyt dopasowany
do Twoich potrzeb i możliwości.
Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który udzielany jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Kredytobiorcy.
Zyski z konta standardKonto

Zyskaj więcej z kredytem hipotecznym:

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazane przez Kredytobiorcę rachunek
 • bogata oferta - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby
 • zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • indywidualna pomoc Doradcy

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - warto skorzystać:

indywidualna pomoc doradcy

karencja w spłacie kapitału - nawet do 6 miesięcy

możliwość dopasowania wysokości raty i terminu spłaty

możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego:


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,10 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 143 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 116 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 3,55 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0,25 %) i marży Banku w wysokości 3,30 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,50 p.p.). Kredyt spłacany w 116 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 115 rat po 1 458,28 PLN i jedna rata 1 466,06 PLN. Całkowity koszt kredytu 29 247,26 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 26 168,26 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 079 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 172 247,26 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 grudnia 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  
 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście