Zaloguj się

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
- na dobrych warunkach, na dowolny cel!

Długoterminowy kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości.
Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który udzielany jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do Kredytobiorcy.
Zyski z konta standardKonto

Zyskaj więcej z kredytem hipotecznym:

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazane przez Kredytobiorcę rachunek
 • bogata oferta - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby
 • zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • indywidualna pomoc Doradcy

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - warto skorzystać:

indywidualna pomoc doradcy

karencja w spłacie kapitału - nawet do 6 miesięcy

możliwość dopasowania wysokości raty i terminu spłaty

możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,88 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 116 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 5,22 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 3,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 099,84 PLN łączna liczba rat: 116. Całkowity koszt kredytu 29 809,84 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 27 590,84 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1 ): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 129 809,84 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu . mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na 9 grudnia 2019r.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście