Zaloguj się

TalentowiSKO - wspieramy Twoje dziecko w rozwijaniu talentów


Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej w Polsce.


Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.

Co dzięki Programowi zyskuje Twoje dziecko?

Program:
 •     Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
 •     Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
 •     Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów

Dlaczego chcemy, aby Twoje dziecko brało udział w Programie?

Bardzo ważne jest, aby dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości były kształtowane w dzieciach już od najmłodszych lat. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dlaczego jest to tak ważne?

Ponieważ poznając podstawy finansów, dziecko:
 •     Uczy się, jakie umiejętności są mu potrzebne, by w przyszłości osiągnąć sukces,
 •     Wierzy w siebie i potrafi oceniać bilans życiowych zysków i strat,
 •     Umie w przyszłości znaleźć pracę także tam, gdzie jest to trudne,
 •     Uczy się oszczędzać,
 •     Nauczy się mądrze zarządzać swoim domowym budżetem,
 •     Uczy się, że pieniądze umożliwiają realizację marzeń, ale jednocześnie jest świadome, że by je zarobić niezbędne jest wykonanie pracy,
 •     Uczy się szacunku do prac.

Aktywności podejmowane w ramach Programu TalentowiSKO:

W ramach Programu przygotowaliśmy dla Twojego dziecka wiele atrakcji:
 •     Inspirujące i aktywizujące lekcje w szkołach, prowadzone w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez doświadczonych metodyków,
 •     Konkursy lokalne i ogólnopolskie dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, promujące pozytywne postawy związane z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością.

W roku szkolnym 2019/2020 ogłoszone zostały konkursy:
Konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienie/utwór wokalny na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 3 Raport z udziału w Konkursie "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"

Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 3  Raport z udziału w Konkursie "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 5  Zgoda opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”


Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym.

Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO (plik pdf)


Stronę TalentowiSKO.pl, zawierającą zakładki dedykowane uczniom: WiadomościSKO (informacje o Programie), OpowieściSKO (opowieści o tym skąd wzięły się pieniądze, jak je oszczędzać), OsobistościSKO (opowieści o sławnych ludziach, którzy osiągnęli sukces), BlogowiSKO (zakładka tworzona przez uczestników programu, na której znajdą się prace uczniów, zdjęcia klas, szkół, uczniów)

Warto wiedzieć

Jak rozwijać w dziecku talenty i aktywność?
 •     Pokazywać mu, w czym jest dobre, nawet jeśli dotyczy to prostych życiowych umiejętności – nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przydać
 •     Wydzielić dziecku drobne kieszonkowe i pokazać możliwości dorabiania – poprzez wykonywanie prostych zadań pomocowych
 •     Korzystać z materiałów Programu TalentowiSKO, pomocnych w edukacji ekonomicznej
 •     Wspierać dziecko przy wykonywaniu zadań domowych realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO