Zaloguj się

TalentowiSKO - wspieramy Twoje dziecko w rozwijaniu talentów


Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej w Polsce.
Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.


Co dzięki Programowi zyskuje Twoje dziecko?

Program:
 •     Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
 •     Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
 •     Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów


Dlaczego chcemy, aby Twoje dziecko brało udział w Programie?

Bardzo ważne jest, aby dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości były kształtowane w dzieciach już od najmłodszych lat. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.


Dlaczego jest to tak ważne?

Ponieważ poznając podstawy finansów, dziecko:
 • Uczy się, jakie umiejętności są mu potrzebne, by w przyszłości osiągnąć sukces,
 • Wierzy w siebie i potrafi oceniać bilans życiowych zysków i strat,
 • Umie w przyszłości znaleźć pracę także tam, gdzie jest to trudne,
 • Uczy się oszczędzać,
 • Nauczy się mądrze zarządzać swoim domowym budżetem,
 • Uczy się, że pieniądze umożliwiają realizację marzeń, ale jednocześnie jest świadome, że by je zarobić niezbędne jest wykonanie pracy,
 • Uczy się szacunku do prac.


W ramach Programu przygotowaliśmy dla Twojego dziecka wiele atrakcji:
 •  Inspirujące i aktywizujące lekcje w szkołach, prowadzone w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez doświadczonych metodyków,
 • Konkursy lokalne i ogólnopolskie dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, promujące pozytywne postawy związane z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością.

 

W roku szkolnym 2022/2023 ogłoszone zostały konkursy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznych albumów, w których zamieszczą zdjęcia rzeczy twórczo przetworzonych, tak aby mogły być ponownie użyte. Dodatkowo uczniowie przeprowadzą serię wywiadów z dorosłymi pt.: „A Ty jak oszczędzasz?”.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ten konkurs zachowuje swoją dotychczasową formę. Uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan, ale tym razem będą musieli zaprezentować swój pomysł w formule tzw. elevator speech (czyli krótkiej wypowiedzi, możliwej do wygłoszenia podczas podróży windą w biurowcu) oraz prezentacji multimedialnej według konkretnych wytycznych. Kluczowe będzie uzasadnienie, dlaczego uczeń uważa, że właśnie jego projekt powinien wygrać.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"

Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym   Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO 


Zgłoszenia do konkursów można składać do dnia 30.10.2022 r. w dowolnej placówce naszego Banku  lista placówek


Więcej na temat Programu TalentowiSKO można przeczytać na stronie www.talentowisko.pl 


Stronę TalentowiSKO.pl, zawierającą zakładki dedykowane uczniom:
 • WiadomościSKO (informacje o Programie),
 • OpowieściSKO (opowieści o tym skąd wzięły się pieniądze, jak je oszczędzać),
 • OsobistościSKO (opowieści o sławnych ludziach, którzy osiągnęli sukces),
 • BlogowiSKO (zakładka tworzona przez uczestników programu, na której znajdą się prace uczniów, zdjęcia klas, szkół, uczniów)