Zaloguj się

Program z tradycjami

 Początki SKO sięgają XVIII wieku. Już wtedy dostrzeżono w tym projekcie wartość edukacyjną i wychowawczą.

Komisja Edukacji Narodowej w 1773 r. zaleciła szkołom „Ćwiczyć dzieci w oszczędności” i uczyć je mądrego dysponowania pieniędzmi. Ideę oszczędzania przez zakładanie SKO realizowały już wtedy kraje Europy Zachodniej – m.in. Niemcy, Belgia, Austria.

Pierwsze Szkolne Kasy Oszczędności powstały w Polsce w okresie międzywojennym.

W 1925 r. po wydaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Stanisława Grabskiego o konieczności wpajania uczniom umiejętności oszczędzania za pomocą SKO, ich liczba zaczęła szybko wzrastać. Dyrektorzy szkół za punkt honoru stawiali sobie otworzenie SKO i kształtowanie dobrych nawyków w uczniach.

Prężny rozwój SKO w Polsce przerwała jednak II wojna światowa, ale tuż po niej SKO przeżyły prawdziwy renesans.


Ponad 20 tys. członków i co drugi uczeń z otwartą książeczką oszczędnościową – to imponujące wyniki z lat 50’ i 60’.

Dziś do SKO należy mniejsza ilość uczestników programu, ale jego wartość edukacyjna jest wciąż ogromna.