Zaloguj się

Lokaty standard
– owocne lokaty!

Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy,
zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

Lokaty standard:

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard:
  • krótkoterminowe: 1 miesiąc
  • długoterminowe: 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy

Minimalna kwota wkładu:
  • krótkoterminowe: 1 miesiąc – 1 000 zł,
  • długoterminowe: 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy – minimalna kwota lokaty to tylko 200 zł.

Waluta lokaty:
  • Polski złoty (PLN)

Z posiadania lokat stndard wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

szeroka dostępność

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

niska minimalna kwota wkładu

możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego.
Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi
i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej. W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

System Gwarantowania Depozytów; Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego
w Limanowej, a nasi pracownicy pomogą załatwić wszelkie formalności

Aby otworzyć lokatę należy:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

Oprocentowanie i opłaty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście