Zaloguj się

Kredyty

Przelew walutowy (dewizowy) to przelew, który można wykonać zarówno do banków krajowych na terytorium RP, jak i zagranicznych wg aktualnego na dany dzień kursu kupna i sprzedaży dewiz.

Realizujemy zlecenia płatnicze
w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku.

Oferujemy następujące typy przelewów:
 •     przelew SEPA
 •     polecenie wypłaty

Przelew SEPA


Przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA.

Przelew SEPA musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia -  EUR, tylko do UE oraz 4 innych krajów tj. Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii
 • numer rachunku odbiorcy wg standardu IBAN
 • kompletne dane zleceniodawcy i odbiorcy zawierające: numer rachunku, pełną nazwę i adres
 • kod identyfikacyjny banku odbiorcy - kod BIC
 • opcja kosztowa SHA
 • tryb realizacji standardowy
 • bank odbiorcy będący uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro)

Polecenie wypłaty


Polecenie wypłaty jest jedną z form rozliczeń międzynarodowych i polega na wykonaniu przez bank dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej wypłaty lub przekazania określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Odbiorcy.

Polecenie wypłaty musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF
 • numer rachunku odbiorcy wg standardu IBAN
 • kompletne dane zleceniodawcy i odbiorcy zawierające: numer rachunku, pełną nazwę i adres
 • kod identyfikacyjny banku odbiorcy - kod BIC
 • trzy opcje kosztowe: OUR, SHA i BEN
 • tryb realizacji standardowy i pilny

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście