Zaloguj się

"Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych.

Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienie/utwór wokalny na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pisemne zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie w terminie do dnia 31 października 2019 r. w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konkurs trwa od dnia 30 września do dnia 31 marca.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
 

NAGRODY:

 
ETAP KRAJOWY:
 • I MIEJSCE: 5 500 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 700 zł
 • II MIEJSCE: 4 500 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 500 zł
 • III MIEJSCE: 3 500 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 200 zł
 
ETAP REGIONALNY:
Szkoły małe
 • I MIEJSCE: 2 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 000 zł
 • II MIEJSCE: 2 300 zł
 • OPIEKUN SKO: 700 zł
 • III MIEJSCE: 1 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 500 zł
Szkoły duże
 • I MIEJSCE: 2 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 000 zł
 • II MIEJSCE: 2 300 zł
 • OPIEKUN SKO: 700 zł
 • III MIEJSCE: 1 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 500 zł
 

Zarząd Banku BPS S.A., w związku z wystąpieniem stanu epidemii i związanego z nim zamknięcia w dniu 13 marca 2020 roku szkół publicznych i niepublicznych, postanowił umożliwić rozstrzygnięcie Konkursów VII edycji Programu TalentowiSKO (rok szkolny 2019/2020) poprzez wydłużenie terminów przekazania prac.Szkoły biorące udział w VII edycji Programu TalentowiSKO miały czas na zgłoszenie prac do patronującego im Banku Spółdzielczego do dnia 22 września br. przy zachowaniu stanu realizacji prac konkursowych na dzień 13 marca br.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami w tej sprawie i aktualnym harmonogramem konkursów: