Zaloguj się

"Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych.

Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienie/utwór wokalny na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pisemne zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie w terminie do dnia 31 października 2019 r. w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konkurs trwa od dnia 30 września do dnia 31 marca.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 3 Raport z udziału w Konkursie "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
 

NAGRODY:

 
ETAP KRAJOWY:
 • I MIEJSCE: 5 500 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 700 zł
 • II MIEJSCE: 4 500 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 500 zł
 • III MIEJSCE: 3 500 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 200 zł
 
ETAP REGIONALNY:
Szkoły małe
 • I MIEJSCE: 2 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 000 zł
 • II MIEJSCE: 2 300 zł
 • OPIEKUN SKO: 700 zł
 • III MIEJSCE: 1 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 500 zł
Szkoły duże
 • I MIEJSCE: 2 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 1 000 zł
 • II MIEJSCE: 2 300 zł
 • OPIEKUN SKO: 700 zł
 • III MIEJSCE: 1 800 zł
 • OPIEKUN SKO: 500 zł