Zaloguj się

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przewidziany na lata 2024 oraz 2025 limit na dopłaty do Programu Pierwsze Mieszkanie wyczerpał się i od 2 stycznia 2024 roku banki nie będą mogły przyjmować nowych wniosków o Bezpieczny Kredyt 2%. Oznacza to, że ostatnim dniem roboczym kiedy banki mogą przyjąć wnioski o Bezpieczny Kredyt od swoich klientów jest 29 grudnia.Jednocześnie prawo do dopłat uzyskają kredytobiorcy wszystkich prawidłowo zarejestrowanych przez bank kredytujący wniosków złożonych do 31 grudnia 2023 r. włącznie, które zostaną zarejestrowane w systemie ewidencji dopłat do końca dnia 7 stycznia 2024 r.

O programie


Bezpieczny Kredyt 2% to element rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego rozwiązania można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy.

W ramach programu Pierwsze Mieszkanie nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt DOM z dopłatami do rat.

 • Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą).
 • Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.

W ramach Bezpiecznego Kredytu można:

 • kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie?

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Dlaczego warto?

Kwota kredytu do 600 tys. zł

Okres kredytowania nawet do 25 lat

Niskie koszty kredytu - RRSO tylko 3,67%

Stałe raty kredytu z dopłatą do 10 lat

Kredyt na pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny

Atrakcyjne oprocentowanie

Gwarantuje poczucie stabilności i bezpieczeństwa

Bez wkładu własnego, z możliwością objęcia gwarancją BGK

Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania [RRSO] udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 % wynosi: 3,67 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 315 000 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku [w drugim cyklu – warunkiem utrzymania stałego oprocentowania jest złożenie wniosku i podpisanie aneksu do umowy a oprocentowanie ustalone zostanie wg aktualnej oferty Banku], a następnie oprocentowanie zmienne 9,34 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 6,95 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,39 %, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 873,44 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 349,25 zł. Całkowity koszt kredytu 262 614,79 zł [przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 121 769,85 zł], w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 254 835,79 zł , prowizja  za udzielenie kredytu: 2,40 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7 560 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych [PCC]: 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 455 844,94 zł, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 121 769,85 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 500 tys. zł, a 
 • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, ,
dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
 • 600 tys. zł
 • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu

Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.

Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.


Formuła oprocentowania kredytu:
 • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
 • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

System spłaty rat:
 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
 

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:
D=Ks*((W-2%))/12
gdzie:
D –     kwota dopłaty,
Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
 
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Pytania i odpowiedziChcesz wiedzieć więcej odwiedż stronę https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/pytania-i-odpowiedzi

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście