Zaloguj się

Kredyty

Kiedy utracisz kartę
- zgubisz ją lub karta zostanie skradziona

fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia.

Kradzież bądź zgubienie karty płatniczej najczęściej oznacza poważne kłopoty. W najlepszym wypadku stracimy na jakiś czas dostęp do konta, w najgorszym – utracimy wszystkie oszczędności. Najlepszą metodą, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami utraty karty, jest jej niezwłoczne zastrzeżenie.


Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.
Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Możesz to zrobić:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu
86 215 50 00 lub
801 321 456
– czynny całą dobę !
2

przez system zastrzegania kart

pod numerem (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS.
Telefoniczne zastrzeżenie karty, sprawdzenie przyczyny odrzucenia transakcji, zgłoszenie nieodtrzymania przesyłki z numerm PIN i wiele innych spraw załatwisz dzwoniąc na infolinię kart płatniczych dla Klientów Banków Spółdzielczych.

Masz problem? Zadzwoń na
infolinię pod numer
86 215 50 50
lub 801 321 456.

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj.