Zaloguj się
SKO edukuje i wychowuje

SKO proponowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej to oferta, która ma na celu uczyć dzieci mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania.

Program nauczania w szkole podstawowej nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości. Dlatego założenie SKO jest doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków oraz wypracowanie w uczniach umiejętności systematycznego oszczędzania.

SKO uczy dzieci:

  • odpowiedzialnego i mądrego dysponowania pieniędzmi,
  • pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie,
  • przedsiębiorczego zdobywania środków finansowych na SKO,
  • przeznaczania pieniędzy na konkretny cel,
  • racjonalnego i systematycznego zarządzania finansami,
  • zasad funkcjonowania instytucji bankowej i rachunku bankowego.

Taka wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w dzieciństwie będą procentować w ich dorosłym życiu.