Zaloguj się

Klasyczna lokata dla osób ceniących
proste zasady i pewny zysk.

Lokaty standard pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy,
zapewniając efektywne zagospodarowanie środków.

Lokaty standard!

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard:
  • krótkoterminowe: O/N (over night), 1 miesiąc
  • długoterminowe: 3, 6, 12 miesięcy

Minimalna kwota wkładu:
  • krótkoterminowe: O/N (over night) – 10 000 zł, 1 miesiąc – 10 000 zł
  • długoterminowe: 3, 6, 12 miesięcy – minimalna kwota lokaty to 1 000 zł

Z posiadania lokat standard wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

szeroka dostępność

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

niska minimalna kwota wkładu

możliwość udzielenia pełnomocnictwa

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi
i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

System Gwarantowania Depozytów - Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego
w Limanowej, a nasi doradcy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

Oprocentowanie i opłaty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście