Zaloguj się

Kredyty

Kredytowa Linia
Hipoteczna

Bank udziela kredytowej linii hipotecznej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej, finansowanie nakładów ponoszonych, refinansowanie kredytów gospodarczych


 
Kredytowa linia hipoteczna to kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzona działalnością. Kredyt skierowany jest do Klientów, którzy prowadzą działalność na rynku przynajmniej od 2 lat.

Parametry kredytu

  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i nie może być wyższa, niż:
      2 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej
      księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów
      1 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu
      od przychodów ewidencjonowanych oraz dla Klientów prowadzących
      działalność rolniczą
  • maksymalny okres kredytowania: do 10 lat
  • minimalna kwota kredytu 1.000 PLN
  • udział własny Klienta nie jest wymagany
Dlaczego warto?

na dowolny cel

kredyt zabezpieczony
hipotecznie przeznaczony
na dowolny cel
z działalnością

efektywne
zarządzanie

wspomaga zarządzanie
finansami firmy

lepsza sytuacja
finansowa

kredyt długoterminowy
z dogodnym systemem spłat
wpłynie pozytywnie na
sytuacje finansową Firmy

komfort

minimum
formalności
i indywidualne podejście
do Klienta

Jak otrzymać Kredyt?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku.
Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków
i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Rolników
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Rolników
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Przykład reprezentatywny dla kredytowej linii hipotecznej


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytowej Linii Hipotecznej wynosi: 9,96% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzona działalnością i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu 1 143 333,33 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,88% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,78%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,10 p.p., pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 18 150,44 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 540 535,61 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 512 449,94 zł, prowizja przygotowawcza: 5 000,00 zł prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 22 866,67 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 0,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej):219,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 683 868,94 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Kalkulacja została dokonana na 15 grudnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


 

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście