Zaloguj się

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje de minimis

Udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu
finansującego bieżącą działalność gospodarczą udzielonego mikro, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.
01

Informacja

Gwarancje de minimis udzielane są na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych
i obrotowych:
- maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł
- zakres gwarancji BGK – 60 proc. wartości kredytu
- maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
   lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
- prowizja za udzielenie gwarancji 0,5% wartości gwarancji rocznie
- gwarancja nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
02

Dlaczego warto?

- dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nie mających wystarczającego
   majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu
- zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem
- niski koszt zabezpieczenia
- minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności  
   związanych z  udzieleniem kredytu i gwarancji
03

Zobacz więcej

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę BGK.pl

Gwarancje PLG COSME

Uudzielane sąjest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI).
Program COSME – ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 – jest programem Komisji Europejskiej, mającym na celu wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.
01

Informacja

Gwarancją PLG COSME mogą zostać objęte tylko nowe kredyty obrotowe
lub inwestycyjne:
- maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 zł
- zakres gwarancji BGK – 80 proc. wartości kredytu
- maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
   lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
- prowizja za udzielenie gwarancji – 1 proc. w skali roku  
02

Dlaczego warto?

- możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem
   na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń
   celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich
   przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej
- niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu
- minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane
   przez Bank do oceny zdolności kredytowej
- cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana
   jest przez Bank kredytujący
03

Zobacz więcej

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę BGK.pl

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście