Zaloguj się

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje de minimis

Bank Spółdzielczy w Limanowej, udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów obrotowych i inwestycyjnych, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG.
01

Informacja

- gwarancje de minimis przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
- maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł
- wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
- maksymalny okres gwarancji wynosi:
        27 miesięcy dla kredytu obrotowego
        99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
- prowizja za udzielenie gwarancji 0,5% wartości gwarancji rocznie
- gwarancja nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem

Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.

Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.
02

Dlaczego warto?

- dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nie mających wystarczającego
   majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu
- zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem
- niski koszt zabezpieczenia
- minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności  
   związanych z  udzieleniem kredytu i gwarancji
03

Zobacz więcej

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę BGK.pl

Gwarancje PLG COSME

Uudzielane sąjest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI).
Program COSME – ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 – jest programem Komisji Europejskiej, mającym na celu wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.
01

Informacja

Gwarancją PLG COSME mogą zostać objęte tylko nowe kredyty obrotowe
lub inwestycyjne:
- maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 zł
- zakres gwarancji BGK – 80 proc. wartości kredytu
- maksymalny okres gwarancji wynosi
       27 miesięcy dla kredytu obrotowego
       99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
- prowizja za udzielenie gwarancji – 1 proc. w skali roku  
02

Dlaczego warto?

- możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem
   na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń
   celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich
   przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej
- niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu
- minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane
   przez Bank do oceny zdolności kredytowej
- cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana
   jest przez Bank kredytujący
03

Zobacz więcej

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę BGK.pl

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście