Zaloguj się

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. za telefon, gaz czy energię elektryczną.

Zdefiniowanie zlecenia stałego wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego formularza - samodzielnie w serwisie internetowym lub złożenia odpowiedniej dyspozycji w placówce Banku.
W formularzu należy podać datę najbliższego wykonania, częstotliwość oraz datę zakończenia realizacji zlecenia.

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości.

Dzięki Poleceniu zapłaty można automatycznie regulować płatności za
  • telefon
  • telewizję kablową
  • energię
  • gaz
  • prenumeraty
  • i inne
Różnica pomiędzy zleceniem stałym a poleceniem zapłaty polega na tym, że w przypadku polecenia zapłaty wysokość kwoty, którą zostanie obciążony nasz rachunek, jest ustalana przez wierzyciela (na przykład dostawcę usług telefonicznych lub internetowych) zaś w przypadku zlecenia stałego – jej wysokość definiujemy sami.

Dlaczego warto?

 
  • Oszczędność czasu - możesz zapomnieć o kolejkach w banku, czy na poczcie i ginących formularzach wpłat, czy błędach w przelewach, ponieważ to bank będzie wypełniał to za Ciebie
  • Gwarancja terminowego płacenia rachunków - raz ustanowione zlecenie stałe lub polecenie zapłaty jest aktywne do momentu anulowania
  • Oszczędność - niższe opłaty


Aby korzystać z możliwości, jakie daje zlecenie stałe lub polecenie zapłaty, wystarczy złożyć dyspozycję  jego realizacji i korzystać z udogodnień.

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście