Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy "DOM"
Twój DOM jest bliżej niż myślisz!

Z naszym produktem kupisz dom, mieszkanie lub działkę budowlaną
i zamieszkasz u siebie.
Kredyt mieszkaniowy "DOM" to kredyt przeznaczony na cele związane z budową lub remontem domu, czy też zakupem mieszkania lub działki budowlanej.

Zobacz jak łatwo możesz spełnić marzenia o własnym domu:

 • okres kredytowania nawet do 25 lat
 • maksymalna kwota kredytu do 2 000 000 zł
 • minimum formalności
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia kredytu
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek
 • zabezpieczenie kredytu – podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • możliwość ubezpieczenia nieruchomości
 • indywidualna pomoc Doradcy

Kredyt Mieszkaniowy "Dom" może być przeznaczony na:
 

1)    zakup działki budowlanej;
2)    zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3)    nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
4)    nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
5)    przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
6)    wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
7)    spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
8)    inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b)    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
c)    zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
9)    wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej 
w ramach kredytu mieszkaniowego Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
10)    remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
11)    inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b)    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
12)    zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową). Bank dopuszcza możliwość kredytowania inwestycji mieszkaniowych, także w przypadku, gdy powierzchnia niemieszkalna nie stanowi więcej niż 50% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;
13)    zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
14)    refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe (wymienione powyżej);
15)    dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż  15% kwoty udzielanego kredytu.

Sprawdź zalety kredytu mieszkaniowego "DOM"

minimalny udział środków własnych

niskie koszty kredytu

długi okres kredytowania

indywidualna pomoc Doradcy

spłata w ratach równych lub malejących z możliwością zmiany

możliwość karencji w spłacie kapitału

dogodne warunki spłaty kredytu

możliwość ubezpieczenia nieruchomości

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny dla Kredytu Mieszkaniowego DOM dla oprocentowania zmiennego

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,31 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,53 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 2,19 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 354,97 PLN i jedna rata 2 542,71 PLN. Całkowity koszt kredytu 318 924,54 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 313 380,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 544 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 570 924,54 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21 grudnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Mieszkaniowego DOM dla oprocentowania okresowo – stałego

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,97 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,23 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 1,89 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 305,74 PLN i jedna rata 2 475,12 PLN. Całkowity koszt kredytu 307 090,98 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 301 546,98 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 544 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 559 090,98 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21 grudnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście