Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy "DOM"
Twój DOM jest bliżej niż myślisz!

Z naszym produktem kupisz dom, mieszkanie lub działkę budowlaną i zamieszkasz u siebie.
 
Kredyt mieszkaniowy "DOM" to kredyt przeznaczony na cele związane z budową lub remontem domu, czy też zakupem mieszkania lub działki budowlanej.

Zobacz jak łatwo możesz spełnić marzenia o własnym domu:

 • okres kredytowania nawet do 20 lat
 • maksymalna kwota kredytu do 2 000 000 zł
 • minimum formalności
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia kredytu
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek
 • zabezpieczenie kredytu – podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • możliwość ubezpieczenia nieruchomości
 • indywidualna pomoc Doradcy

Kredyt Mieszkaniowy "Dom" może być przeznaczony na:


1. zakup działki budowlanej
2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu i Instrukcji
8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
    a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
    b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
    c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych
10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom
11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
     a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
     b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
12. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych  funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową)
13. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych
14. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, jeżeli zostały one poniesione  przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 11, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia
15. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz  opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie  12 miesięcy przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę
16. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu

Sprawdź zalety kredytu mieszkaniowego "DOM"

minimalny udział środków własnych

niskie koszty kredytu

długi okres kredytowania

indywidualna pomoc Doradcy

spłata w ratach równych lub malejących z możliwością zmiany

możliwość karencji w spłacie kapitału

dogodne warunki spłaty kredytu

możliwość ubezpieczenia nieruchomości

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,35 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 3,91 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 2,19 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 103,01 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 52 073,66 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 48 554,66 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 300 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 202 073,66 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego Dom na dzień 9 grudnia2019 r.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście