Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy "DOM"
Twój DOM jest bliżej niż myślisz!

Z naszym produktem kupisz dom, mieszkanie lub działkę budowlaną
i zamieszkasz u siebie.
Kredyt mieszkaniowy "DOM" to kredyt przeznaczony na cele związane z budową lub remontem domu, czy też zakupem mieszkania lub działki budowlanej.

Zobacz jak łatwo możesz spełnić marzenia o własnym domu:

 • okres kredytowania nawet do 25 lat
 • maksymalna kwota kredytu do 2 000 000 zł
 • minimum formalności
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia kredytu
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek
 • zabezpieczenie kredytu – podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka
 • dogodne warunki spłaty kredytu – istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • możliwość ubezpieczenia nieruchomości
 • indywidualna pomoc Doradcy

Kredyt Mieszkaniowy "Dom" może być przeznaczony na:
 

1)    zakup działki budowlanej;
2)    zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3)    nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
4)    nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
5)    przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
6)    wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
7)    spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
8)    inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b)    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
c)    zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
9)    wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej 
w ramach kredytu mieszkaniowego Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
10)    remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
11)    inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b)    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
12)    zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową). Bank dopuszcza możliwość kredytowania inwestycji mieszkaniowych, także w przypadku, gdy powierzchnia niemieszkalna nie stanowi więcej niż 50% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;
13)    zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
14)    refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe (wymienione powyżej);
15)    dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż  15% kwoty udzielanego kredytu.

Sprawdź zalety kredytu mieszkaniowego "DOM"

minimalny udział środków własnych

niskie koszty kredytu

długi okres kredytowania

indywidualna pomoc Doradcy

spłata w ratach równych lub malejących z możliwością zmiany

możliwość karencji w spłacie kapitału

dogodne warunki spłaty kredytu

możliwość ubezpieczenia nieruchomości

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny dla Kredytu Mieszkaniowego DOM:


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,31 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,53 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i marży Banku w wysokości 2,19 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 355,05 PLN i jedna rata 2 576,59 PLN. Całkowity koszt kredytu 318 977,54 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 313 433,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 544 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 570 977,54 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 6 października 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście