Zaloguj się
eBankNet - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.
eCorpoNet - to system bankowości internetowej dedykowany dla Firm zapewniający wygodny
i bezpieczny dostęp
do rachunku.
Dzięki SMS Banking zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów za pośrednictwem wiadomości SMS.
  • lepsza i stała kontrola własnych finansów,
  • nieograniczony dostęp do informacji o swoich rachunkach,
  • oszczędność czasu,
  • wygoda i niezależność
Dzięki telefonicznej usłudze na hasło zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów.
To idealne rozwiązanie dla Firm, które chcą bezpiecznie przekazywać środki pieniężne do Banku przez 24 h na dobę.
DealingBPS to usługa, która umożliwia klientom dokonywanie natychmiastowych transakcji wymiany walut.
Terminale płatnicze służące do elektronicznej autoryzacji i rejestracji transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w placówkach handlowo-usługowych.
  • obsługa nowoczesnych płatności zbliżeniowych
  • zmniejszenie ryzyka i kosztów obsługi gotówki
  • zwiększenie konkurencyjności
  • szybsza obsługa dzięki nowoczesnym technologiom
Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości.
Bezpieczny Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Narzędzie mające na celu uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji należności od odbiorców za oferowane przez Klienta usługi
  • oszczędność czasu
  • szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych raportów
  • usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy
Sprawna realizacja przelewów w PLN w systemie ELIXIR.
Szybki i bezpieczny przelew zewnętrzny.
Zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki - rachunek bankowy dostawcy oraz  specjalny rachunek VAT.
Program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat