Zaloguj się

Chroń najcenniejszy skarb
- swoją tożsamość!

Utraciłeś dokumenty na miejscu czy w podróży, w kraju czy za granicą?
Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!
Zarówno Klienci Banku, jak i osoby nie będące klientami Banku, mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych
lub skradzionych dokumentów tożsamości. Utracone dokumenty, np. dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport  mogą zostać wykorzystane, np. do wyłudzania kredytów, dokonywania zakupów z odroczoną płatnością, kradzieży wypożyczanych
przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat, dlatego utracone dokumenty
najpierw należy zastrzec w Banku.


W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:
  • dowód osobisty
  • tymczasowy dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • książeczka wojskowa
  • książeczka marynarska
  • paszport
  • karta stałego pobytu
  • dokument zagraniczny
  • inny dokument (niezdefiniowany)
  • oraz dowód rejestracyjny, karty

 
W przypadku utraty dokumentów (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

na Policji

o ile dokumenty utracono
w wyniku przestępstwa.
2

w Banku

wystarczy zgłosić zastrzeżenie
w dowolnej placówce Banku,
a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich uczestników systemu
Dokumenty Zastrzeżone w kraju.
3

w Gminie

lub placówce konsularnej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.