Zaloguj się
Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).
Zyski z konta standardKonto

Bank ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.
 

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
 • dotychczasowym sposobem
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT

Rachunek VAT w Banku:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
 • prowadzony w walucie PLN
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych
 • informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku


 
Zyski z konta standardKonto
Zyski z konta standardKonto

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
 • Numeru NIP kontrahenta
 • kwoty brutto faktury
 • kwoty VAT
Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT).

Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.
 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego 

Pytania i odpowiedzi


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście