Zaloguj się
Punkt Usług Maklerskich Banku BPS S.A., którego Biuro znajduje się w Banku Spółdzielczym w Limanowej, prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a jego głównymi akcjonariuszami są Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat