Zaloguj się

Remont, modernizacja, przebudowa - to wszystko
możliwe z kredytem "Wspólny Remont"!

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych.
Kredyt „Wspólny Remont” to kredyt inwestycyjny na dowolne cele remontowe lub modernizacyjne realizowane w zakresie zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej.

Kredyt przeznaczony jest m.in. na:
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, budowa małej architektury, itp.
 • sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich,
 • refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Wspólnotę z własnych środków, z uwzględnieniem odpowiednich warunków
 • spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku z uwzględnieniem pewnych warunków
 • przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości

Parametry kredytu

 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wspólnoty, udziałem środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia
  i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem
 • wymagany minimalny udział środków własnych Wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi: dla kredytu do 1.000.000 PLN - min. wkład własny
  0% do 10%, kredyt powyżej 1.000.000 PLN – min. wkład własny - 10% do 20%
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN.
 • kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku
Dlaczego warto?

wygoda

dogodne warunki
kredytowania
i brak zbędnych
formalności

oszczędność

możliwość wcześniejszej
spłaty kredytu
bez prowizji

elastyczność

karencja w spłacie
kapitału do 6 miesięcy

dostępność

niski wymagany
udział środków
własnych

Jak otrzymać Kredyt
"Wspólny Remont"?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku.
Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków
i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście