Zaloguj się

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka

Wybierz najlepsze ubezpieczenie 

W Banku Spółdzielczym w Limanowej znajdziesz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z renomowanymi ubezpieczycielami działającymi na rynku usług ubezpieczeniowych.

Zapewniamy najwyższą jakość oraz najniższą cenę.

Polisę możesz kupić zarówno online, jak również skorzystać z pomocy naszych pracowników, którzy przygotują dla Ciebie indywidualną ofertę ubezpieczenia. Wybierzemy dla Ciebie najlepszą opcję spośród propozycji naszych partnerów, kalkulując stawkę ubezpieczenia dla konkretnej sytuacji.

Zapraszamy do naszych PLACÓWEK, gdzie pracownicy pomogą wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.


 

Oferta naszych Partnerów:


NNW w Compensie to kompleksowa ochrona dla twojego dziecka w szkole i poza nią!

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- Klauzula szkolna to całodobowa ochrona gwarantująca nie tylko wypłatę za trwały uszczerbek ale i zwrot kosztów związany z NW m.in. za leczenie czy rehabilitację.
 
 

Kup polisę online     >>kliknij i dowiedz się więcej<<

 
    
 
 

EDU PLUS Program Ochrony Ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki oświatowej na rok szkolny 2022/2023

 • Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji  – 365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę 
 • Elastyczność – opcję główną ubezpieczenia można rozszerzyć o dowolnie wybrane opcje dodatkowe 
 • Świadczenia z opcji Dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej
 • świadczenia z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet jeżeli InterRisk nie ponosi odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu 
 • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – świadczenie za rozpoznanie boreliozy oraz pokrycie kosztów usunięcia kleszcza, badań diagnostycznych oraz antybiotykoterapii 
 • e-Rehabilitacja – rehabilitacja po nieszczęśliwym wypadku przeprowadzana zdalnie w domu ubezpieczonego
 • NOWOŚĆ!!! HEJT STOP -  WSPARCIE  PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE I INFORMATYCZNE, W ZAKRESIE MOWY NIENAWIŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W SIECI
 
Aby skorzystać ze zniżki, wpisz kod Agenta: bqcqzm
 
 

Kup polisę online    >>kliknij i dowiedz się więcej<<


 
 
 
 

Ubezpieczenie NNW to ochrona Twojego dziecka przez cały rok.

Ubezpieczenie działa przesz cały rok, w kraju, za granicą, w domu, w szkole i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę. Zapewniamy wsparcie w sytuacji:
 • Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
 • Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu.
 • Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie m.in. za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.
 • Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych
 • zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.
 
 

Zatroszcz się o bezpieczeństwo Twojego dziecka      >>kliknij i dowiedz się więcej<<

 
 
 

 

Przeczytaj także Dlaczego warto się ubezpieczać?Skorzystaj z ubezpieczenia w Banku Spółdzielczym w Limanowej    OFERTA
Szczegółowe informacje można uzyskać we wszystkich PLACÓWKACH Banku Spółdzielczego w Limanowej.