Zaloguj się

Kredyty

To rachunek prowadzony w walutach wymienialnych, skierowany do rolników, który służy do gromadzenia walut i przeprowadzania rozliczeń zagranicznych.
 • wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań,
 • przechowywanie oszczędności w walutach obcych,
 • przeprowadzanie bezgotówkowej wymiany walut (w przypadku posiadania rachunku PLN),
 • wpłaty i wypłaty w walutach obcych,
 • całodobowy dostęp do informacji o środkach na rachunku przez internet i SMS.
Rachunki lokat walutowych służą do deponowania środków pieniężnych, zapewniając efektywne ich zagospodarowanie, przez okres i na warunkach określonych w umowie.
 • lokatę można założyć na okres: od 1 do 12 miesięcy
 • lokatę można założyć od kwoty 500 USD/EUR/GBP
 • po upływie terminu lokaty można wybrać najdogodniejszy sposób przekazania odsetek: na konto lub wypłacić gotówkowo w kasie
Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych na rachunki w Polsce i za granicą.
 • szybka i prosta forma rozliczenia transakcji w obrocie dewizowy
 • możliwość negocjacji kursu
 • realizacja zleceń w trybie standardowym i pilnym
Bank Spółdzielczy w Limanowej prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o własna ”Tabelę kursów walut".
 • gotówkowo (kurs dla pieniędzy)
 • bezgotówkowo w formie przelewu (kurs dla dewiz)
Pozwól nam zadbać o wszystkie Twoje sprawy związane z obrotem dewizowym.
 • czeków zagranicznych na podstawie asygnaty inkasowej,
 • wypłaty zagranicznych przekazów pieniężnych,
 • akredytywy dokumentowej w walucie obcej.
DealingBPS to usługa, która umożliwia klientom dokonywanie natychmiastowych transakcji wymiany walut.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat