Zaloguj się

Zyski w mocnych walutach.

Rachunki lokat walutowych służą do deponowania środków pieniężnych
zapewniając efektywne ich zagospodarowanie.

Lokata Standard w walutach

Lokaty Standard w walutach wymienialnych otwierane są na następujące okresy:
  • 1, 3, 6, 12 miesięcy

Minimalna kwota lokaty:
  • dolary amerykańskie (USD) - z minimalnym wkładem 500 USD
  • euro (EUR) – z minimalnym wkładem 500 EUR, O/N (over night) – 500 EUR
  • funt brytyjski (GBP) - z minimalnym wkładem 500 GBP

Z posiadania lokat standard w walutach wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

szeroka dostępność

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

niska minimalna kwota wkładu

możliwość udzielenia pełnomocnictwa

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

System Gwarantowania Depozytów - Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego
w Limanowej, a nasi doradcy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

Oprocentowanie i opłaty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście