Zaloguj się

Sfinansuj swoje plany kredytem EKOlogicznym
i obniż koszty utrzymania domu.

Kredyt na zakup i montaż urządzeń ekologicznych.
Planujesz inwestycje z zakresu ochrony środowiska - mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!

Kredyt EKOlogiczny przeznaczony jest na

zakup lub/i montaż instalacji, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu, realizacje przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, zakup kotłów centralnego ogrzewania, zakup samochodów i pojazdów elektrycznych oraz realizacje innych celów ekologicznych.
 • Okres kredytowania od 1 roku do 8 lat
 • Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 5000 PLN
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100% wartości przedsięwzięcia

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,06 %, - przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 27 300 zł, spłacana w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych:  59 rat po 530,59 zł i jedna rata 530,52 zł. Oprocentowanie kredytu w wysokości 6,21% w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,71%) i marży Banku w wysokości 4,50 p.p. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 32 244,83zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 27 300 zł, całkowity koszt kredytu – 4 944,83 zł, na który składają się: opłata przygotowawcza 0 zł, prowizja 409,50 zł, odsetki 4 535,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14 maja 2018 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Sam sprawdź jakie to proste

 kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu.
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów
 • dokument tożsamości
 • kosztorys

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną
  nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną
  chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
  warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zamieszczone poniżej.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście