Zaloguj się

Sfinansuj swoje plany kredytem EKOlogicznym i obniż koszty utrzymania domu.

Kredyt na zakup i montaż urządzeń ekologicznych.
Planujesz inwestycje z zakresu ochrony środowiska - mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Dowiedz się jak kredyt EKOlogiczny może sfinansować Twoją inwestycję.

Parametry kredytu:

Cel kredytu:
 • Wspieranie rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Dla kogo:
 • Osoby fizyczne, które zadeklarują, że środki z kredytu gotówkowego zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska naturalnego.
Okres kredytowania:
 • od 1 roku do 8 lat,
Kwota kredytu:
 • od 5 000 zł do 100 000 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100% wartości przedsięwzięcia.

Przeznaczenie kredytu:
 

 • zakup i/lub montaż instalacji: systemów fotowoltaicznych o mocy 2kW – 20kW, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, źródeł ciepła opalanych biomasą, układu mikrokogeneracyjnego dla instalacji na biogaz, biopłyny lub biomasę,rekuperacji, wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.
 • wykonanie: przydomowych oczyszczalni ścieków, pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu, domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej,
 • zakup kotłów centralnego ogrzewania,
 • zakup samochodów i pojazdów elektrycznych,
 • realizację innych celów ekologicznych.

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,32 %, - przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 27 300 zł, spłacana w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 59 rat po 533,58 zł i jedna rata 536,97 zł. Oprocentowanie kredytu w wysokości 6,45% w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,45%) i marży Banku w wysokości 5,00 p.p. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 32 433,00 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 27 300 zł, całkowity koszt kredytu – 5 133,00 zł, na który składają się: opłata przygotowawcza 0 zł, prowizja 409,50 zł, odsetki 4 723,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15 kwietnia 2020 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Sam sprawdź jakie to proste:

Kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu. Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej, złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów
 • dokument tożsamości
 • kosztorys

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną
  nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną
  chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
  warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zamieszczone poniżej.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście