Zaloguj się

Kredyty

Inwestuj i rozwijaj swoją firmę korzystając
z dotacji Funduszy Europejskich.

Kredyt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu
na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.
Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Kredytem mogą zostać sfinansowane nakłady inwestycyjne związane ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majatku trwałego Firmy, a w szczególności finansowanie:

1)   przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu
 • zakupu ziemi
 • zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej
 • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
 • przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego

2)   modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku

3)   zakupu udziałów lub akcji

4)   innych nakładów m.in.:
 • poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji
 • ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją
 • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielony
na okres do 10 lat.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego
w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu pozostanie otwarty.
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 zł
 • maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową
  Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia
  i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem
Dlaczego warto?

Promesa

zagwarantowanie długiego okres ważności promesy kredytowej
do 9 miesięcy

Fundusze UE

możliwość sfinansowania inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Komfort

okres kredytowania
nawet do 10 lat

Elastyczność

możliwość karencji w spłacie
kapitału i odsetek

Udział własny

niski udział
własny kredytobiorcy

Jak otrzymać Kredyt Inwestycyjny Unia Biznes?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Rolników
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Rolników
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście