Zaloguj się

Szkoły Ponadgimnazjalne - "Inkubator szkolnych biznesów"


Dla Szkół Ponadgimnazjalnych startuje konkurs "Inkubator szkolnych biznesów".

Jeśli marzysz o tym, by jak najszybciej po szkole zarabiać własne pieniądze, jeśli masz pomysł na swój mały biznes, przygotuj biznesplan i weź udział w naszym konkursie "Inkubator szkolnych biznesów" . Może suma pieniędzy, którą otrzymasz jako nagrodę, pomoże Ci uruchomić własną działalność gospodarczą?

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.  By być na bieżąco, zaglądaj systematycznie na TalentowiSKO.pl.

Warunkiem przystąpienia SKO do Konkursu jest:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do Konkursu złożone przez ucznia bądź grupę uczniów w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Konkurs trwa od dnia 30.09.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.
 

Nagrody


ETAP KRAJOWY:
  • I MIEJSCE – 5 000 zł
  • II MIEJSCE – 4 000 zł
  • III MIEJSCE – 3 000 zł

ETAP REGIONALNY:
  • I MIEJSCE – 2 000 zł
  • II MIEJSCE – 1 500 zł