Zaloguj się

Szkoły Ponadgimnazjalne
"Inkubator szkolnych biznesów"


Dla Szkół Ponadgimnazjalnych startuje konkurs "Inkubator szkolnych biznesów".

Jeśli marzysz o tym, by jak najszybciej po ukończeniu szkoły zarabiać własne pieniądze lub jeśli masz pomysł na swój własny biznes, przygotuj biznesplan i weź udział w naszym konkursie "Inkubator szkolnych biznesów . Może suma pieniędzy, którą otrzymasz jako nagrodę, pomoże Ci uruchomić własną działalność gospodarczą?

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do 31 października.  Szczegóły znajdziesz w REGULAMINIE.

Zapraszamy!

Warunkiem przystąpienia SKO do Konkursu jest:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do Konkursu złożone przez ucznia bądź grupę uczniów w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do dnia 31 października 2018 r.


Konkurs trwa od dnia 30 września do dnia 31 marca.
 

Nagrody


ETAP KRAJOWY:
  • I MIEJSCE – 2 500 zł
  • II MIEJSCE – 2 000 zł
  • III MIEJSCE – 1 500 zł

ETAP REGIONALNY:
  • I MIEJSCE – 1 300 zł
  • II MIEJSCE – 1 000 zł