Zaloguj się

"Inkubator szkolnych biznesów"

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.


Jeśli marzysz o tym, by jak najszybciej po ukończeniu szkoły zarabiać własne pieniądze lub jeśli masz pomysł na swój własny biznes, przygotuj biznesplan i weź udział w konkursie "Inkubator szkolnych biznesów . Może suma pieniędzy, którą otrzymasz jako nagrodę, pomoże Ci uruchomić własną działalność gospodarczą?  Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pisemne zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie w terminie do dnia 31 października 2019 r. w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konkurs trwa od dnia 30 września do dnia 31 marca.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 3  Raport z udziału w Konkursie "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 5  Zgoda opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”
 

NAGRODY

 
ETAP KRAJOWY:
  • I MIEJSCE: 2 600 zł
  • II MIEJSCE: 2 100 zł
  • III MIEJSCE: 1 600 zł

ETAP REGIONALNY:
  • I MIEJSCE: 1 600 zł
  • II MIEJSCE: 1 400 zł
  • III MIEJSCE: 1 200 ZŁ