Zaloguj się

"Inkubator szkolnych biznesów"

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych


Uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan, ale tym razem będą musieli zaprezentować swój pomysł w formule tzw. elevator speech (czyli krótkiej wypowiedzi, możliwej do wygłoszenia podczas podróży windą w biurowcu) oraz prezentacji multimedialnej według konkretnych wytycznych. Kluczowe będzie uzasadnienie, dlaczego uczeń uważa, że właśnie jego projekt powinien wygrać.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pisemne zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie w terminie do dnia 31 października 2023 r. w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Inkubator szkolnych biznesów" - pobierz plikNAGRODY

ETAP KRAJOWY:
  • I MIEJSCE: 2 600 zł
  • II MIEJSCE: 2 100 zł
  • III MIEJSCE: 1 600 zł

ETAP REGIONALNY:
  • I MIEJSCE: 1 600 zł
  • II MIEJSCE: 1 400 zł
  • III MIEJSCE: 1 200 zł

Więcej na https://www.talentowisko.pl/ponadgimnazjalna/