Zaloguj się
System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji (firmy telekomunikacyjnej, hurtowni, wspólnoty mieszkaniowej itp.). Każdy kontrahent tej instytucji (czyli np. abonent sieci komórkowej, lokator) otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz).

Nabywcami usługi mogą być:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności w branży energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, mediów, telewizji kablowej, wydawnictw, uczelni
  • Wspólnoty Mieszkaniowe, które ze względu na specyfikę swojej działalności otrzymują dużą ilość płatności o regularnym charakterze
  • urzędy miast i gmin, szkół, firm ubezpieczeniowych

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych umożliwia:

minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności

oszczędność czasu z uwagi na duży nakład pracy przy znacznej liczbie transakcji

bezbłędne przyporządkowanie płatności konkretnemu dłużnikowi

szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych codziennie raportów

stały nadzór Banku nad przetwarzaniem danych

usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy

przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności

uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji zaległych płatności od poszczególnych dłużników

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Limanowej
  • złożenie wniosku o udostępnienie Płatności Masowych

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście