Zaloguj się
Płatności krajowe w PLN realizowane są w elektronicznym systemie rozliczeń międzybankowych Elixir.

Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych i firm, jak również samych banków.

Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia, a rozrachunek w systemie Narodowego Banku Polskiego – SORBNET2 – zapewnia finalność transakcji w bieżącym dniu.
Korzyści, jakie daje system Elixir:

pewność

umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami.

 zaufanie

system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce.

niezawodność

działa niezawodnie od ponad 20 lat. Gwarantuje bankom realizację każdej płatności.

elastyczność

system na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków.

bezpieczeństwo

wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir.

standard europejski

system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności.

 

Jak skorzystać?


Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu i godzinami granicznymi realizacji przelewów.

W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

Harmonogram sesji rozliczeniowych

Godziny graniczne przelewów 
Zyski z konta standardKonto

Dokumenty dot. rachunku płatniczego


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście