Zaloguj się

Karta walutowa
VISA w Euro

umożliwia dokonywanie płatności w walutach obcych.
Przeznaczona zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Jeśli wybierasz się za granicę, nie musi wymieniać złotówek na Euro.
Wystarczy, że dokonasz płatności przy użyciu tej właśnie karty.
 
Karty walutowe Visa wydawane są do kont walutowych w EURO.

Karta walutowa to doskonały produkt dla osób, które często wyjeżdżają za granicę, bądź po prostu muszą płacić za produkty lub usługi obcą walutą.
 

Oznacza to, że w bankomatach na całym świecie klienci naszego Banku będą mieć stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro i dzięki tej karcie unikną kosztów przewalutowania przy płatnościach w tej walucie, zarówno w kraju jak też w strefie euro. Transakcje zrealizowane w walucie innej niż EURO, przeliczane będą w celu ich rozliczenia na EURO po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.
 

Karta walutowa w euro umożliwia jego Posiadaczowi dokonywanie następujących operacji
w Polsce i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi,
 • wypłaty gotówki w bankomatach,
 • realizację transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
 • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę (bankomaty mogą pokazywać dostępny limit autoryzacyjny w walucie obsługiwanej w danym bankomacie),
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA,

Dzienne limity autoryzacyjne


Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online.  Limity są określone przez Posiadacza na etapie składania wniosku o kartę i w każdym czasie mogą zostać zmienione. Jednakże dla poszczególnych grup klientów zostały ustalone przez Bank maksymalne dzienne limity transakcyjne. I tak dla klientów indywidualnych:
 • dzienny limit wypłaty gotówki wynosi  10 000 EURO,
 • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, który jest jednocześnie limitem dla transakcji internetowych wynosi 50 000 EURO,

Natomiast dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolniczą):
 • dzienny limit wypłaty gotówki wynosi  30 000 EURO,
 • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, który jest jednocześnie limitem dla transakcji internetowych wynosi 50 000 EURO.

Karta jest wydawana przez Bank na okres 5 lat i po tym okresie podlega automatycznemu wznowieniu, chyba, że klient złoży wcześniej rezygnację z  karty.
 

Sprawdź co zyskujesz

możliwość płacenia za usługi i produkty w obcej walucie, bez wcześniejszej wizyty w kantorze

kontrola swoich wydatków

brak ryzyka kursowego

sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę

stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro

realizację transakcji za pośrednictwem sieci Internet

transakcje dokonane kartą walutową są rozliczane w walucie karty, bez przewalutowań

bezpieczne płatności za zakupy za granicą, w zagranicznych sklepach internetowych

Jak otrzymać kartę?


W celu skorzystania z oferty wystarczy w dowolnej placówce Banku złożyć wniosek wniosku o wydanie karty walutowej.

Po złożeniu wniosku w terminie do dwóch tygodni na adres korespondencyjny
otrzymają Państwo nieaktywną kartę i w odrębnej przesyłce numer PIN.
Aktywacji karty dokonać można :
 • za pośrednictwem Infolinii Banku BPS  pod numerem +48 86 215 50 00;
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • w placówce Banku.

Przydatne dokumenty


Bezpieczeństwo


Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu 86 215 50 00 – czynny całą dobę NOWOŚĆ!
2

telefonicznie pod ogólnym numerem

telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

 w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście