Zaloguj się
Lokaty standard pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie środków.
 • krótkoterminowe: O/N (over night),  1 miesiąc
 • długoterminowe: 3, 6, 12 miesięcy
Rachunki lokat walutowych służą do deponowania środków
pieniężnych, zapewniając efektywne ich zagospodarowanie.
 • dolary amerykańskie (USD) - z minimalnym wkładem 500 USD
 • euro (EUR) – z minimalnym wkładem 500 EUR, O/N (over night) – 500 EUR
 • funt brytyjski (GBP) - z minimalnym wkładem 500 GBP
Połączenie wysokiego oprocentowania
z możliwością zerwania lokaty
w dowolnym terminie bez utraty odsetek.
 • okres: 6 lub 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty: 10 000 zł
Korzystnie oprocentowana lokata oferowana w ramach serwisu bankowości elektronicznej eBankNet.
 • 1 miesiąc - 2 000 PLN
 • 3, 6, 12 miesięcy - 1 000 PLN
Doskonały sposób na pomnażanie pieniędzy, który jednocześnie umożliwia stały dostęp do środków finansowych przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.
 • 0 PLN za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 PLN za dostęp do bankowości internetowej eCorpoNet
 • 0 PLN za usługę SMS Banking
 • 0 PLN za przelewy wewnętrzne
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Limanowej gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Gwarancjami objęte są: depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat