Zaloguj się

Kredyty

Dla poprawy płynności finansowej
Twojego gospodarstwa

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych,
osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.
Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

To kredyt odnawialny
o ustalonym limicie
w rachunku bieżącym.

W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie.
Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest
na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia
płynność finansową firmy. Kredyt może być przeznaczony na spłatę
zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym udzielonego
przez inny bank.
Dlaczego warto?

więcej możliwości

w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb
i możliwości firmy

finansowanie bieżące

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

efektywne zarządzanie

wspomaga zarządzanie finansami firm, poprawia sytuację finansową Firmy i daje możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych

oszczędność

dzięki stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności, zyskując stały dostęp do rachunku

Atuty kredytu - przegląd cech:

 
 • na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością Firmy
 • finansowanie należności i zobowiązań - umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie należności krótkoterminowych
 • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • odnowienie kredytu - kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania kredytu na dalsze okresy
 • wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej
 • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych
 • każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie kredytu

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy
Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc.

Wymagane dokumenty:
Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Rolników
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Rolników
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Przykład reprezentatywny dla kredytu w rachunku bieżącym


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym Moje Gospodarstwo wynosi: 12,28% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 68 666,67 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,28% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,78%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,50 p.p., pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 541,21 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 7 937,20 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 6 407,20 zł, prowizja przygotowawcza: 500,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 030,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 76 603,87 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Kalkulacja została dokonana na 15 grudnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście