Zaloguj się

Kredyt odnawialny w ROR
korzystasz kiedy chcesz!

to najwygodniejszy sposób na dodatkową gotówkę !
Kredyt przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w Banku. Udostępniany jest w rachunku Klienta. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków do wysokości, których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Kredyt odnawialny w ROR jest bardzo wygodną formą kredytową:

 • maksymalny limit kredytowy udzielany jest do wysokości 10-krotnych średnich miesięcznych wpływów na rachunek po 12 miesiącach posiadania prawidłowo funkcjonującego rachunku ROR
 • minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie, liczone od kwoty wykorzystanej, a nie od całości przyznanego limitu
 • niska prowizja
 • brak opłaty przygotowawczej

Kredyt odnawialny to dodatkowe środki, które Bank udostępnia w ramach rachunku.
Dysponujesz większą kwotą pieniędzy, wtedy gdy tylko tego potrzebujesz:

niska prowizja i oprocentowanie kredytu 11,00 %

stały dostęp do pieniędzy dzięki bankowości elektronicznej i karcie do rachunku

okres kredytowania - 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy na kolejne okresy

na dowolny cel – sam decydujesz na co przeznaczysz pieniądze

maksymalna kwota kredytu - 100 000 zł

możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie

minimum formalności i szybka decyzja kredytowa

wygoda - wystarczy, że posiadasz konto w Banku od 3 m-cy i regularne wpływy

Odnowienie kredytu w ROR


Klientom, którzy posiadają kredyt obrotowy w ROR, którego termin spłaty przypada w okresie od marca do września 2020r., a których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa proponujemy odnowienie kredytu na maksymalnie uproszczonych zasadach na okres 6 miesięcy w dotychczasowej kwocie.

Jak to działa i co trzeba wiedzieć o odnowieniu kredytu?

 • Odnowienie kredytu jest możliwe jedynie bez zwiększania dotychczasowej kwoty.
 • Termin spłaty odsetek po odnowieniu może być ustalony: 
  miesięcznie na dotychczasowych warunkach zawartych w umowie kredytu.
  jednorazowo po upływie maksymalnie 3 miesięcy odroczenia w terminie spłat bieżących odsetek.
 • Odnowienie następuje po złożeniu wniosku, bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
 • Zmiany są dokonywane w formie Aneksu do Umowy.
Bank Spółdzielczy w Limanowej wdrożył wytyczne moratorium pozaustawowego w ramach wytycznych EBA dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, tj. nieustawodawczej inicjatywie  przewidującej  ulgę  w  spłacie  podjętej  przez instytucję  w  ramach  branżowego  lub  sektorowego  programu  moratoryjnego uzgodnionego lub koordynowanego w obrębie sektora bankowego lub jego istotnej części, w miarę możliwości we współpracy z organami publicznymi, który to program moratoryjny jest otwarty dla zainteresowanych i przewiduje podjęcie podobnych działań na rzecz  zapewnienia  ulgi w spłacie podejmowanych przez odpowiednie instytucje kredytowe (dalej: Wytyczne EBA).

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny dla kredytu Odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 5 stycznia 2023 r. dla Klienta posiadającego standardKonto w Banku wynosi 15,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 3 700 zł, umowa zawarta na okres 12 miesięcy (przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie wykorzystany będzie limit kredytu do konta), spłata kapitału jednorazowa na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania. Stopa oprocentowania kredytu stała w wysokości 11% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 4 234,50 w tym: całkowita kwota kredytu 3 700 zł, całkowity koszt kredytu 534,50 zł, na który składają się: odsetki 407 zł, prowizja za udzielenie kredytu 55,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku 72 zł oraz opłata przygotowawcza 0 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 5 stycznia 2023 r. dla Klienta posiadającego optimumKonto w Banku wynosi 17,38% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 3 700 zł, umowa zawarta na okres 12 miesięcy (przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie wykorzystany będzie limit kredytu do konta), spłata kapitału jednorazowa na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania. Stopa oprocentowania kredytu stała w wysokości 11% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 4 281,30 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 3 700 zł, całkowity koszt kredytu 581,30 zł, na który składają się: odsetki 407 zł, prowizja za udzielenie kredytu 
55,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku 118,80 zł oraz opłata przygotowawcza 0 zł.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 

Sam sprawdź jakie to proste

O kredyt może ubiegać się każdy posiadający stałe źródło dochodu. Aby uzyskać kredyt odnawialny w ROR należy posiadać rachunek przez co najmniej 3 miesiące. Do okresu tego może być wliczony okres posiadania rachunku w innym banku.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt odnawialny w ROR
 • zaświadczenie z innego banku w przypadku przeniesienia rachunku
  wraz z wpływami z innego banku, ewentualnie wyciąg z rachunku
 • dokument tożsamości

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zamieszczone poniżej.
 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście