Zaloguj się

Kredyty

Masz problem ze spłatą kredytu?
 

Skorzystaj z odroczenia spłat kredytu lub odnowienia kredytu!   
Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że w związku z obecną sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19, deklaruje wsparcie kredytobiorców.

Klientom, którzy maja przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego Banku,

wynikające z negatywnego wpływu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, udostępniamy rozwiązania pozwalające na:
 • odroczeniu spłaty kredytu
 • odnowieniu okresu kredytowania

Dla kogo?

 
Z możliwości odroczenia w spłacie kredytu, nawet do 6 miesięcy, mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, rolnicy oraz klienci korporacyjni.

Dotyczy to kredytów:
 • w rachunku bieżącym,
 • rewolwingowych,        
 • inwestycyjnych,
 • preferencyjnych,
 • pomostowych,
 • kredytowej linii hipotecznej
 • kredytów o charakterze obrotowym, w tym objętych procedurą ratalnej spłaty.
 
Klientom, którzy posiadają kredyt obrotowy (również odnawialny), którego termin spłaty przypada w okresie od marca do września 2020r. proponujemy odnowienie kredytu na maksymalnie uproszczonych zasadach na okres 6 miesięcy.

Odroczenie spłaty kredytu


Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, proponujemy odroczenie spłaty kredytu.

Jak to działa i co trzeba wiedzieć o odroczeniu spłaty kredytu?

Proponujemy zawieszenie spłaty:

 • Opcja 1: raty kapitałowej na okres maksymalnie do 6 miesięcy (Klient płaci tylko odsetki),
 • Opcja 2: raty kapitałowo-odsetkowej na okres maksymalnie do 3 miesięcy.
W przypadku skorzystania Kredytobiorcy z różnych wariantów odroczeń rat (kapitałowo-odsetkowych i kapitałowych) łączna suma odroczonego kapitału nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Odroczenie terminu spłaty kredytu może wiązać się – zależnie od wyboru opcji i decyzji Banku:
 

 • z brakiem wydłużenia okresu kredytowania - oznacza to, że okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość pozostałych do spłaty rat po terminie odroczenia zostanie powiększona o odroczoną wysokość kapitału, a w przypadku odroczenia również odsetek podlegają one w całości jednorazowej spłacie w terminie płatności pierwszej spłaty przypadającej po okresie zawieszania.  
 • wydłużeniem okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia w spłacie - oznacza to, że okres spłaty kredytu ulegnie zmianie o czas trwania odroczenia, a wysokość pozostałych do spłat rat przypadających po okresie zawieszenia nie ulega istotnej zmianie, z wyjątkiem pierwszej raty, która w przypadku odroczenia również odsetek, będzie powiększona o odsetki naliczone za cały okres odroczenia.
jednorazową spłata odsetek po okresie odroczenia w terminie spłaty bieżących odsetek.  

Odnowienie kredytu


Klientom, którzy posiadają kredyt obrotowy (również odnawialny), którego termin spłaty przypada w okresie od marca do września 2020r., a których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa proponujemy odnowienie kredytu na maksymalnie uproszczonych zasadach na okres 6 miesięcy w dotychczasowej kwocie.
Zyski z konta standardKonto

Jak to działa i co trzeba wiedzieć o odnowieniu kredytu?

 • Odnowienie kredytu jest możliwe jedynie bez zwiększania dotychczasowej kwoty.
 • Termin spłaty odsetek po odnowieniu może być ustalony: 
  miesięcznie na dotychczasowych warunkach zawartych w umowie kredytu.
  jednorazowo po upływie maksymalnie 3 miesięcy odroczenia w terminie spłat bieżących odsetek.
 • Odnowienie następuje po złożeniu wniosku, bez konieczności przedkładania zaświadczeń z ZUS/US i składania dodatkowych dokumentów, pod warunkiem, że dane ekonomiczno-finansowe na 31.12.2019r były złożone w Banku.
 • Zmiany są dokonywane w formie Aneksu do Umowy.

 
Jeżeli kredyt był zabezpieczony gwarancją BGK i wnioskują Państwo o wydłużenie okresu kredytowania, należy równolegle złożyć stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

Co jeżeli kredyt był zabezpieczony gwarancją BGK?

 • dla odnowień kredytu – nawet jeśli kredyt dotychczas nie był objęty gwarancją należy wypełnić wniosek o udzielenie gwarancji.
 • wydłużenie oraz udzielenie nowej gwarancji BGK w linii KFG nie wiąże się z ponoszeniem opłaty do 31.12.2020r.
   
Wnioski o wydłużenie/udzielenie gwarancji wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo w zakładce:  GWARANCJE BGK.

Wzór Wniosku

o odroczenie terminu spłaty kredytu lub odnowienia kredytu znajduje się poniżej:
 
Wniosek w pdf
Wersja pdf do uzupełnienia


Opłaty i prowizje


Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu lub odnowienie kredytu Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji przewidzianych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych.

Jak zawnioskować o odroczenie w spłacie/ odnowienie kredytu?

Oddziały Banku

List/Kurier

E-mail

Bankowość elektroniczna

Wniosek można złożyć:

 
 • w Oddziale Banku – lista placówek: www.bs.limanowa.pl/placowki-i-bankomaty/c/placowki
 • listownie/kurierem na adres właściwej Placówki Banku lub adres Centrali: Bank Spółdzielczy w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • za pośrednictwem adresu e-mail Placówki Banku, który znajdą Państwo tutaj
 • poprzez system bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet Pobierz INSTRUKCJE:

      

      

 
Pamiętaj! Wszystkie dokumenty muszą być rzetelnie wypełnione i podpisane zgodnie z reprezentacją firmy.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem Aneksu do Umowy

zmieniającego harmonogram spłat kredytu lub odnawiającego kredyt.

Aneks będzie można podpisać:
 • w Oddziale Banku
 • korespondencyjnie
 • akceptując w bankowości elektronicznej 

Szczegóły dotyczące aneksu i jego podpisania są ustalane indywidualnie.

Nasze wartości

Profesjonalizm

gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług

Rzetelność

naszą działalność opieramy na zaufaniu, uczciwości, etyce

Dynamizm

stawiamy na rozwój, sprawność i efektywność działania

Innowacyjne rozwiązania

zapewniamy naszym Klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych

Praca zespołowa

wspólnie pracujemy na sukces, ”GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście