Zaloguj się
Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.
 • więcej możliwości
 • finansowanie bieżące
 • efektywne zarządzanie
 • oszczędność
Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.
 • lepsza sytuacja finansowa
 • finansowanie bieżące
 • efektywne zarządzanie
 • oszczędność
Inwestuj i rozwijaj swoją firmę korzystając z dotacji Funduszy Europejskich.
 • doskonałe uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy
 • możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych
  i odsetkowych
 • elastyczne formy spłaty kredyt
Przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne.
 • optymalne planowanie inwestycji
 • długi okres kredytowania
 • szeroki zakres finansowanych przedsięwzięć
Kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • zachowanie płynności finansowej
Na realizację inwestycji technologicznych, polegającej na zakupie nowej technologii oraz wdrożeniu własnej nowej technologii.
 • możliwość  finansowania zakupu oraz wdrożenia nowych technologii
 • karencja w spłacie odsetek i kapitału
 • długi okres kredytowania
Kredyt przeznaczony na realizację inwestycji ekologicznej polegającej na modernizacji infrastruktury. Rodzaje wpieranych inwestycji, to np.: 
 • modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie 
 • wprowadzenie na rynek wytworzonych w wyniku inwestycji w nową infrastrukturę, nowych lub ulepszonych produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii.
Kredyt przeznaczony na cele działalności rolniczej.
 • udzielany rolnikom indywidualnym prowadzącym działalność rolniczą
 • na zakup nawozów, pasz, zwierząt, nasion lub drobnych remontów budynków gospodarczych
Kredyt inwestycyjny dedykowany Wspólnotom Mieszkaniowym.
 • na finansowanie nakładów inwestycyjnych
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł
 • kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy niż 10 lat
Kredyt dla firm i deweloperów realizujących inwestycje budowlane.
 • optymalne planowanie inwestycji
 • długi okres kredytowania
 • dodatkowe środki finansowe
Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością.
 • na dowolny cel
 • wygodny sposób dostępu do kapitału
 • długi okres kredytowania do 10 lat
Klientom posiadającym rachunek bieżący
w Banku oferujemy gwarancje
i poręczenia bankowe.
 • indywidualne i elastyczne warunki
 • różne rodzaje gwarancji
 • zwiększenie wiarygodności

 •  
Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 
 • KFG
 • COSME
 • FG POIR
 • I WIĘCEJ ....

 •  
Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.
 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększenie płynności finansowej firmy

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat