Zaloguj się

Rachunki lokat walutowych
służą do deponowania środków pieniężnych

zapewniając efektywne ich zagospodarowanie, przez okres
i na warunkach określonych w umowie.

Lokata Standard w walutach

Bank przyjmuje lokaty w następujących walutach:
 
  • dolary amerykańskie (USD) - z minimalnym wkładem 100 USD
  • euro (EUR) – z minimalnym wkładem 100 EUR
  • funt brytyjski (GBP) - z minimalnym wkładem 100 GBP

 

Z posiadania lokat Standard wynikają następujące korzyści:

bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

pewność zysku

szeroka dostępność

wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku

możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu

niska minimalna kwota wkładu

możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci

Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego.
Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi
i oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej. W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

System Gwarantowania Depozytów; Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego
w Limanowej, a nasi doradcy zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie.

Aby otworzyć lokatę należy:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem.

Oprocentowanie i opłaty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście