Zaloguj się
Telefoniczna usługa na hasło - zarządzaj swoimi finansami bez ograniczeń!

Dzięki telefonicznej usłudze na hasło zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów.

Bank udostępnia Klientowi wygodne rozwiązania techniczne umożliwiające składanie dyspozycji oraz korzystanie z usług przy użyciu urządzeń łączności i komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej, a jednym z nich jest telefoniczna usługa na hasło.

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. Ponadto umożliwia składanie dyspozycji dotyczących przewalutowania środków znajdujących się na rachunkach prowadzonych w różnych walutach.

Warunki korzystania z usługi:

 • Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z telefonicznej informacji na hasło oraz osobną dyspozycję dotyczącą przewalutowań pomiędzy rachunkami w różnych walutach.
 • W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Klient składa pisemną dyspozycję w Banku.
 • Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim.
 • Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji.
 • Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Bank rejestruje wszystkie rozmowy telefoniczne oraz dokonuje zapisu dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło.
 • Nagrane dyspozycje stanowią dowód złożenia danej dyspozycji.

Dlaczego warto?

Szybkość i bezpieczeństwo w dokonywaniu transakcji

Dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wygoda i oszczędność czasu

Swoboda dysponowania pieniędzmi

Nowe usługi:

 • bankowość mobilna
 • przelewy Sorbnet (przelewy pilne)
 • usługa PayByNet
 • przelewy natychmiastowe
 • przelewy ELIXIR i Sorbnet
 • możliwość realizacji przekazów dewizowych,
 • doładowania telefonów komórkowych,
 • możliwość ustalenia limitów jednorazowych operacji dziennych i miesięcznych, zarówno dla użytkownika, jak i dla każdego rachunku,
 • możliwość zakładania lokat internetowych Inter Standard z wyższym oprocentowaniem.

Przydatne dokumenty


Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 •     Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia,
 •     Czy adres rozpoczyna się od https://
 •     Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 •     Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę),
 •     Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu),
 •     Chroń swoje hasła!
 •     Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych,
 •     Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
 •     Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję,
 •     Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu,
 •     Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

W przypadku problemu z logowaniem lub innych problemów technicznych należy skontaktować się z Zespołem IT dostępnym pon.-pt. w godzinach 7-15.00, pod nr tel. 18/ 33 79 150 lub drogą mailową [email protected]

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zniwelowania zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej i kart płatniczych, prosimy o zapoznanie się z broszurą „Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną”, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikowany materiał informuje o ryzykach oraz przybliża problematykę dotyczącą istoty i specyfiki przestępstw związanych z elektronicznym obrotem bankowym. 

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście