Zaloguj się

Nareszcie we własnym domu
- spełnij swoje marzenia!

Mieszkanie dla Młodych to atrakcyjny kredyt hipoteczny z rządowym programem wsparcia
w nabyciu mieszkania lub domu.
Mieszkanie dla Młodych to kredyt udzielany z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Przeznaczony jest na zakup lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz wkład do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu ustanowienia odrębnej własności mieszkania.

Wybierając Kredyt Mieszkanie dla Młodych zyskujesz:

 • rządowe dofinansowanie do wkładu własnego kredytobiorcy
 • kredyt w złotówkach, udzielany nawet na 90% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania: od 15 do 25 lat
 • metraż nieruchomości kredytowanej:
              - mieszkanie - max. 75 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2
              - dom - max. 100 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału
Aby uzyskać dofinansowanie wkładu własnego muszą zostać spełnione warunki:
 
 • nabywca musi zaciągnąć w Banku kredyt w wysokości minimum 50% wartości  nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na okres co najmniej 15 lat
 • nabywca nie może mieć więcej niż  35 lat lub musi wychowywać przynajmniej troje dzieci
 • nabywany lokal czy dom musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych
 • nabywca do dnia zakupu lokalu/domu nie mógł być właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego (nie dotyczy to jednak osób wychowujących przynajmniej troje dzieci
 • powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu/domu nie może przekraczać:
  - 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego
  - 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy Kredytobiorca wychowuje przynajmniej troje dzieci
 • cena zakupu lokalu/domu nie oże przekraczać ściśle określonych wartości ustalonych dla gminy, w której dokonywany jest zakup.
 

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,01 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 3,62 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 1,90 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 081,40 PLN. Całkowity koszt kredytu 47 881,53 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 44 662,53 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 197 881,53 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „MDM” na dzień 9 grudnia 2019 r.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Sam sprawdź jakie to proste

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Przydatne dokumenty


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście