Zaloguj się

Nareszcie we własnym domu
- spełnij swoje marzenia!

Mieszkanie dla Młodych to atrakcyjny kredyt hipoteczny z rządowym programem wsparcia
w nabyciu mieszkania lub domu.
Mieszkanie dla Młodych to kredyt udzielany z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Przeznaczony jest na zakup lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz wkład do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu ustanowienia odrębnej własności mieszkania.

Wybierając Kredyt Mieszkanie dla Młodych zyskujesz:

 • rządowe dofinansowanie do wkładu własnego kredytobiorcy
 • kredyt w złotówkach, udzielany nawet na 90% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania: od 15 do 25 lat
 • metraż nieruchomości kredytowanej:
              - mieszkanie - max. 75 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2
              - dom - max. 100 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału
Aby uzyskać dofinansowanie wkładu własnego muszą zostać spełnione warunki:
 
 • nabywca musi zaciągnąć w Banku kredyt w wysokości minimum 50% wartości  nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na okres co najmniej 15 lat
 • nabywca nie może mieć więcej niż  35 lat lub musi wychowywać przynajmniej troje dzieci
 • nabywany lokal czy dom musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych
 • nabywca do dnia zakupu lokalu/domu nie mógł być właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego (nie dotyczy to jednak osób wychowujących przynajmniej troje dzieci
 • powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu/domu nie może przekraczać:
  - 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego
  - 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy Kredytobiorca wychowuje przynajmniej troje dzieci
 • cena zakupu lokalu/domu nie oże przekraczać ściśle określonych wartości ustalonych dla gminy, w której dokonywany jest zakup.
 

Loteria Spłacamy Twój Kredyt


Tylko teraz masz szansę wygrać w Loterii Spłacamy Twój Kredyt 
Weź kredyt w naszym banku i wygraj!


 

Jak odbierzesz nagrody w LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT?

 
 Weź kredyt w naszym Banku od 1 marca a 30 listopada 2024 r.  
Od doradcy odbierz voucher z unikatowym numerem ID i zarejestruj go. Wejdź na stronę www.loteria.mojbank.pl i postępuj zgodnie z instrukcją na voucherze.  
Co miesiąc masz szansę na wygranie spłaty kredytu do 10 000 zł oraz bierzesz udział w losowaniu nagrody głównej - samochodu osobowego!
  

Regulamin Loterii Spłacamy Twój Kredyt 

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny dla Kredytu Mieszkanie dla Młodych:


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,95 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 252 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,24 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 1,90 p.p. Kredyt spłacany w 240 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 239 rat po 2 307,37 PLN i jedna rata 2 480,15 PLN. Całkowity koszt kredytu 306 981,58 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 301 941,58 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 040 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 553 941,58 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21 grudnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

Sam sprawdź jakie to proste

Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej,
złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
 • dokument tożsamości
 • dokumenty dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
 • warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zadbaj też o ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź szczegóły OFERTY

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście