Zaloguj się

Kiedy utracisz kartę
- zgubisz ją lub karta zostanie skradziona

 fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową
za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.
Kradzież bądź zgubienie karty płatniczej najczęściej oznacza poważne kłopoty. W najlepszym wypadku stracimy na jakiś czas dostęp do konta, w najgorszym – utracimy wszystkie oszczędności. Najlepszą metodą, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami utraty karty, jest jej niezwłoczne zastrzeżenie.
W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu 86 215 50 00 lub 801 321 456 – czynny całą dobę !
2

telefonicznie pod ogólnym numerem

telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej
lub w innym Banku Spółdzielczym zrzeszonym z Bankiem BPS SA, wydającym kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.
Infolinia kart płatniczych dla Klientów Banku

Klienci Banków Spółdzielczych mogą telefonować pod numer infolinii 86 215 50 50
lub 801 321 456

w niżej wymienionych sprawach
  • telefoniczne zastrzeżenie karty przez użytkownika (w tym wypadku konsultant infolinii poinformuje Klienta o konieczności potwierdzenia zastrzeżenia karty
    w jednostce Banku prowadzącej rachunek)
  • przyczyna niezrealizowania – odrzucenia transakcji
  • status karty
  • nieotrzymanie przesyłki z numerem PIN
  • informacja o usługach

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj.